Badawcza elektrownia słoneczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badawcza elektrownia słoneczna

 

Badawcza elektrownia słoneczna

OPIS

Stanowisko do badania współpracy instalacji fotowoltaicznych z sieciami elektroenergetycznymi typu Smart Grid.

Elektrownia słoneczna o mocy 33 kWp wyposażona w 132 panele fotowoltaiczne zainstalowane na stałej konstrukcji nośnej pod kątem 38°. Panele połączone w sześć obwodów prądu stałego i przyłączone do trzech dedykowanych falowników napięcia z wbudowanym algorytmem śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT).

Stanowisko umożliwia testowanie współpracy elektrowni słonecznej zarówno z publiczną siecią elektroenergetyczną, jak i z wybranymi konfiguracjami sieci autonomicznych, w skład których mogą wchodzić różne urządzenia elektroenergetyczne (odbiorniki, zasobniki energii, urządzenia FACTS itp.)

Stanowisko badawcze wyposażone jest w dwie stacje meteorologiczne ze zdalnym odczytem parametrów: średniego natężenia promieniowania słonecznego, temperatury i wilgotności powietrza, temperatury paneli oraz ciśnienia atmosferycznego.

Ilustracja publikacji

PRZEZNACZENIE

 • Badania i testy współpracy elektrowni słonecznej z innymi 
  urządzeniami elektroenergetycznymi – w tym z zasobnikami energii i stanowiskami ładowania pojazdów elektrycznych
 • Badanie i testy falowników dedykowanych do instalacji
  fotowoltaicznych
 • Prognozowanie generacji energii elektrycznej z instalacji
  fotowoltaicznych
 • Analiza wpływu warunków atmosferycznych oraz zacieniania 
  paneli fotowoltaicznych na pracę elektrowni słonecznych
 • Diagnostyka paneli fotowoltaicznych i badanie zmian ich
  parametrów w trakcie eksploatacji

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Instalacja PV:

 • Moc znamionowa pojedynczego panelu 250 Wp
  Liczba paneli 132 sztuki
  Moc znamionowa elektrowni 33 kWp

Inwertery:

 • Moc znamionowa 5000, 8000 i 20000 kVA
 • Maksymalna sprawność 98,3%
 • Maksymalne napięcie (strona DC) 1000 V
 • Optymalizacja pracy paneli PV z częściowym zacienieniem paneli (globalny MPPT)
 • Automatyczna synchronizacja z siecią
 • Generacja mocy biernej

 

REJESTRACJA POMIARÓW

Ciągła rejestracja pomiarów w systemie SCADA (rozdzielczość 1-minutowa):

 • Prąd, napięcie i moc po stronie DC i AC
 • Częstotliwość po stronie AC
 • Współczynnik mocy po stronie AC
 • Produkowana energia (rozdzielczość 15-minutowa)
Ilustracja publikacji

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

 • Testowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 
  znamionowej do 5 kWp – dostępna przestrzeń do umieszczenia dodatkowych paneli i ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • Badanie współpracy instalacji fotowoltaicznej
  z zasobnikami energii lub stacjami ładowania pojazdów elektrycznych

USŁUGI TOWARZYSZĄCE

 • Projektowanie i ekspertyzy z zakresu instalacji fotowoltaicznych
 • Projektowanie i ekspertyzy z zakresu ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej instalacji fotowoltaicznych
 • Dobór i diagnostyka przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych
 • Dobór zasobników energii przeznaczonych do współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi
 • Analizy opłacalności inwestycji z zakresu instalacji
  fotowoltaicznych