Maciej Piotrowicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Krugi7@wp.pl

Wybrane publikacje

  • Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych

    W pracy analizowano obiegi termodynamiczne siłowni wykorzystujących reaktory jądrowe IV generacji. Obliczano sprawność obiegów siłowni jądrowych z nowoczesnymi reaktorami, a wyniki obliczeń porównano z tradycyjnym układem obecnie stosowanym typu PWR. Każdy z badanych układów optymalizowano ze względu na maksymalną sprawność dla zadanych parametrów początkowych. Układ nadkrytyczny wodny SCWR okazał się najkorzystniejszy ze względów...

wyświetlono 185 razy