Acta Agrobotanica - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Acta Agrobotanica

ISSN:

0065-0951

eISSN:

2300-357X

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Dyscypliny:

  • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
  • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
  • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
2019 1.3
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2019 1.3
2018 1
2017 0.8
2016 0.5
2015 0.2

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/about/submissions#copyrightNotice otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/about/submissions#copyrightNotice otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
Submitted Version - strona domowa autora
repozytorium publikacji naukowych
repozytorium instytucjonalne
Accepted Version - strona domowa autora
Published Version - bez ograniczeń
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Submitted Version i Accepted Version mogą być zarchiwizowane w dowolnym repozytorium i na stronie domowej autora z podaniem źródła oryginału i adnotacją o rodzaju zamieszczonej wersji.
Submitted Version nie powinno być dostępne online przed zakończeniem procesu recenzji.
Published Version może zostać zarchiwizowane w dowolnym serwisie internetowym.

wyświetlono 140 razy