Acta Mycologica - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Acta Mycologica

ISSN:

0001-625X

eISSN:

2353-074X

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Dyscypliny:

  • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
  • Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
  • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
  • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
  • Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
2019 0.8
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2019 0.8
2018 0.6
2017 0.2
2016 0

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/about/submissions#copyrightNotice otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/about/editorialPolicies#custom-6 otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
Submitted Version - strona domowa autora
repozytorium publikacji naukowych
repozytorium instytucjonalne
Accepted Version - strona domowa autora
Published Version - bez ograniczeń
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Submitted Version i Accepted Version mogą być zarchiwizowane w dowolnym repozytorium i na stronie domowej autora z podaniem źródła oryginału i adnotacją o rodzaju zamieszczonej wersji (Submitted lub Accepted Version).
Submitted Version nie powinno być dostępne online przed zakończeniem procesu recenzji.
Published Version może zostać zarchiwizowane w dowolnym serwisie internetowym.

wyświetlono 72 razy