Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Hortorum Cultus - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Hortorum Cultus

ISSN:

1644-0692

eISSN:

2545-1405

Wydawca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dyscypliny:

  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
  • rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
  • technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
  • stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
  • biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
  • nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 20 A
2017 20 A
2016 20 A
2015 15 A
2014 20 A
2013 20 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2023 1.3
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2023 1.3
2022 1.4
2021 1.3
2020 1
2019 0.8
2018 0.9
2017 1
2016 1.1
2015 1.2
2014 1
2013 0.9
2012 0.8
2011 0.7

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc/prawa otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc/samoarchiwizacja otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Licencja CC BY 4.0 stosowana od 2022 r. W poprzednich latach obowiązywała licencja CC BY-NC-ND 4.0.

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria
  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

wyświetlono 686 razy