Analecta Cracoviensia - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analecta Cracoviensia

ISSN:

0209-0864

eISSN:

2391-6842

Wydawca:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 3.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/about/editorialPolicies#openAccessPolicy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/about/submissions#copyrightNotice otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
repozytorium instytucjonalne
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Licencja niewyłączna.
Przed rozpowszechnieniem/samoarchiwizacją Submitted i Accepted Version Autor musi uzyskać pisemną zgodę Wydawcy.

wyświetlono 13 razy