Annales Universitate Mariae Curie- Skłodowska, sectio G - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Annales Universitate Mariae Curie- Skłodowska, sectio G

ISSN:

0458-4317

eISSN:

2449-8505

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 7 B
2017 7 B
2016 7 B
2015 7 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 1 B
2011 1 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://journals.umcs.pl/g/about/editorialPolicies#openAccessPolicy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://journals.umcs.pl/public/journals/1/licencja-autora-umcs.pdf otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
12
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Licencja niewyłączna.

wyświetlono 10 razy