Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio A, Mathematica - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio A, Mathematica

ISSN:

0365-1029

eISSN:

2083-7402

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyscypliny:

  • Matematyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://journals.umcs.pl/a/about/editorialPolicies#openAccessPolicy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://journals.umcs.pl/public/journals/1/authors-license-umcs.pdf otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
12
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Licencja niewyłączna.
Autor ma obowiązek poinformować Wydawcę o udostępnianiu artykułu na innych platformach.

wyświetlono 8 razy