Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia

ISSN:

0459-9586

eISSN:

2449-8513

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyscypliny:

  • Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
  • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://journals.umcs.pl/h/about/editorialPolicies#openAccessPolicy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://journals.umcs.pl/public/journals/1/licencja-autora-umcs.pdf otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
12
Informacje dodatkowe
Autor udziela licencji niewyłącznej.
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

Filtry

wszystkich: 10

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

Katalog Czasopism

2018
2017
2016
2015
2013
2012

wyświetlono 352 razy