Architektura-Murator - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektura-Murator

ISSN:

1232-6372

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2018 1 Czasopisma spoza wykazów ministerialnych 2017-2018
2017 1 Czasopisma spoza wykazów ministerialnych 2017-2018
2016 0 niepunktowane
2015 0 niepunktowane
2014 0 niepunktowane
2013 0 niepunktowane
2012 0 C
2011 0 C

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 31

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
 • HOSPICJUM CARITAS/OLSZTYN
  Publikacja

  Obiekt hospicjum stacjonarnego Caritas dla dzieci w Olsztynie wzbudza pozytywne uczucia nie tylko u mieszkańców miasta, lecz także profesjonalistów. To miejsce całodobowej intensywnej opieki stacjonarnej w ostatnich miesiącach życia dziecka, ale też przestrzeń, w którym rodzina uzyskuje wsparcie i uczy się postępowania w tej trudnej sytuacji. To funkcja bez wątpienia niezwykle potrzebna w wymiarze społecznym, ale jednocześnie działanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Palmiarnia / Gdańsk
  Publikacja

  Palmiarnia w Parku Oliwskim zyskała nową formę w wyniku rozpoczętego w 2016 roku procesu rewitalizacji, podjętego w celu ochrony zabytkowych budynków, dostosowania ich do obecnych wymagań, a przede wszystkim podkreślenia kulturowych wartości dawnego ogrodu opackiego. Efektem prac rewitalizacyjnych jest dynamiczna, przejrzysta forma, zbudowana z zastosowaniem nowych technologii. Rotunda wraz z odrestaurowaną zabytkową oranżerią...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Siedziba Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy
  Publikacja

  Instytucje odpowiedzialne za ochronę dokumentów i artefaktów uczestniczą w tworzeniu tożsamości zbiorowej, ustanawiając most łączący przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Owe instytucje mają swoje materialne odpowiedniki: obiekty będące ich siedzibą. Tym samym również architektura bierze udział w procesie budowy zbiorowej pamięci i tożsamości, wzmacniając autorytet instytucji poprzez swoją formę oraz ukazując i kształtując relację...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2022
 • Centrum aktywności / Lubawa
  Publikacja

  Stworzenie przestrzeni publicznej wpływającej pozytywnie na społeczne relacje – poczucie sprawczości, odpowiedzialności oraz współuczestnictwa jednostek w życiu lokalnej społeczności – wymaga wzięcia pod uwagę nie tylko obecnych oczekiwań jej użytkowników. Taka przestrzeń powinna również przewidywać i kształtować przyszłe aspiracje wspólnoty. Otwarte w 2020 roku Centrum Aktywności Społecznej zaprojektowane przez Autorską Pracownię...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Osiedle Naturia/Toruń
  Publikacja

  Osiedle Jar, zlokalizowane na leśnych terenach powojskowych, to niezwykle atrakcyjny i dynamicznie rozwijający się obszar budownictwa mieszkaniowego w Toruniu. W jego północnej części, w miejscu ograniczonym ulicami Strobanda, Grasera i Watzenrodego powstaje zanurzony w zieleni zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych autorstwa KURYŁOWICZ & ASSOCIATES - egzemplifikacja modernistycznego modelu zespołu mieszkalnego złożonego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Teoria i praktyka
  Publikacja

  Teoria i praktyka to pojęcia, których zdefiniowanie w odniesieniu do projektowania architektoniczno-urbanistycznego pozwala na określenie zależności pomiędzy przestrzeniami wymagającymi bezwzględnej równowagi.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Teoria i praktyka według Joanny Kabrońskiej
  Publikacja

  Architektura jest dziedziną, której wpływ na otaczający świat jest wyjątkowo wszechstronny i sięga daleko poza projektowanie budynków. Współdziałanie praktyki, teorii i edukacji architektonicznej daje naszej profesji narzędzia budowy scenariuszy dla nadchodzącego świata i umożliwia udział w jego rzeczywistej przemianie.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • W klimacie zmian
  Publikacja

  Artykuł ma charakter popularnonaukowy. Dotyczy tendencji projektowania i budowania obiektów architektonicznych zgodnie z tendencjami środowiskowymi. Prezentuje ewolucje podejścia, która zaobserwować można w ciąg ostatnich 30 lat oraz zarysowuje tendencje na przyszłości.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Yacht Park/Gdynia

  Od lat przedwojennych ścisłe centrum Gdyni stanowi rejon ulic: 10 Lutego ze Skwerem Kościuszki, Świętojańskiej, Starowiejskiej, Waszyngtona.W tej niezwykle prestiżowej lokalizacji, nieopodal muzeów, teatru, parku, mariny i plaży powstał niedawno ekskluzywny zespół mieszkalno-usługowy Yacht Park autorstwa pracowni Arch-Deco. Zlokalizowaneprzy ul. A. Rybickiegozałożenie jest elementem koncepcjiurbanistyczno-architektonicznej, która...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2021
 • Human Centric Lighting w miejscach pracy
  Publikacja

  Wyniki badań wskazują na poszerzenie zakresu efektów odziaływania światła dziennego na człowieka od komfortu pracy wzrokowej po jakość snu, czujność, nastrój, wydajność i stan zdrowia [1]. Ta złożoność wiąże się z nakładami finansowymi ponoszonymi przez społeczeństwo na badania, ale również na tworzenie optymalnego środowiska oświetleniowego w miejscach pracy. HCL to termin, który wywołuje wiele dyskusji w branży oświetleniowej....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Monument / Las Szpęgawski
  Publikacja

  Współczesne monumenty często projektowane są tak, aby angażować uwagę odwiedzających miejsce pamięci nie tylko pod względem wizualnym. Zapraszają one do wejścia w swoją przestrzeń, nawet do dotknięcia powierzchni, a tym samym tworzą bliższe i bogatsze więzi ze zwiedzającymi. Tekst przedstawia Monument Pamięci w Lesie Szpęgawskim autorstwa Katarzyny Ephraim jako współczesne miejsce pamięci.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
 • Fasady przeszklone
  Publikacja

  Podstawową rola człowieka ą użytkową okna w budynku jest zapewnienie dostępu światła dziennego i widoku z wnętrza na otoczenie. Zastosowanie powierzchni szklanych wiąże się jednak również z innymi procesami użytkowania budynku. Artykuł skupia się na termicznych i świetlnych właściwościach szkła i zasadach ich wykorzystania w kształtowaniu komfortowego środowiska wnętrza przy użyciu możliwie najmniejszych nakładów energetycznych....

 • Fasady zabytkowe
  Publikacja

  - Architektura-Murator - Rok 2018

  Konserwacja zabytków nie jest zamkniętą księgą niezmiennych praw i zasad. Zmienia się wraz z kolejnymi epokami.I nie jest zbiorem sztywnych reguł, które dają się zastosować bez refleksji i wiedzy. W każdym przypadku prac prowadzonych na konkretnej fasadzie konieczne jest postawienie diagnozy właściwej dla rozpatrywanego przypadku i umiejętne znalezienie środków zaradczych w tej konkretnej jednostkowej sytuacji. Trzeba umieć ocenić...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Usterki na dachu płaskim budynku wielorodzinnego
  Publikacja

  Błędy projektowe ora zwykonawcze wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania obiektów budowlanych, także mieszkalnych. Usunięcie usterek i doprowadzenie budynków do właściwego stanu technicznego wymaga od właścicieli dużego zaangazowania finansowego. W przypadku nieprawidłowości występujących na stropodachach, w tym dachach płaskich, powoduje to również istotne utrudnienia i uciążliwości eksploatacyjne. Niektóre...

 • Współczesny warsztat architekta

  Artykuł omawia wpływ technologii komputerowej na kształt współczesnego warsztatu architektonicznego.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
 • Bezpieczeństwo ewakuacji
  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych...

 • Dworzec Łódź Fabryczna
  Publikacja

  - Architektura-Murator - Rok 2017

  Krytyka architektoniczna dworca Łódź Fabryczna

 • Dworzec Sopot Centrum
  Publikacja

  Krytyka architektoniczo-urbanistyczna dworca kolejowego Sopot

Rok 2016
 • Centrum Nanotechnologii w Gdańsku

  Publikacja jest prezentacją zrealizowanego budynku Centrum Nanotechnologii "B" Politechniki Gdańskiej. Punktem odniesienia dla autorów projektu był zespół historycznych obiektów kampusu Politechniki Gdańskiej, zrealizowanych w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Odniesienia do zabudowy historycznej nie są jednak zapożyczeniami ani bezpośrednimi przeniesieniami. Nowo projektowany budynek jest architekturą na wskroś współczesną,...

 • Innowacyjne dworce kolejowe
  Publikacja

  Współczesny dworzec kolejowy zmienia swoje oblicze w stosunku do dworców, jakie znamy z przeszłości. Obecnie realizowane obiekty stanowią najczęściej wielkie wiaty, przekrywające przestrzeń publiczną placów dworcowych. Przestrzeń ta stanowi jednocześnie rdzeń komunikacyjny łączący przystanki różnych środków transportu w jeden zintegrowany węzeł przesiadkowy. W nowoczesnych dworcach do niezbędnego minimum ograniczane są pomieszczenia...

 • Nowe inwestycje na Politechnice Gdańskiej
  Publikacja

  Współczesne uczelnie wyższe są wyznacznikiem prestiżu, nowoczesności i innowacyjności. Miasteczka akademickie przekształcają się w wielofunkcyjne struktury, dzięki czemu stają się katalizatorami rewitalizacji lub rozwoju struktur miejskich. Obok funkcji typowo oświatowych powstają zaplecza badawczo-rozwojowe, parki naukowo-technologiczne, ośrodki sportowe, multiteki, centra konferencyjne, muzea, a nawet galerie sztuki. Politechnika...

 • Pomorska Kolej Metropolitalna
  Publikacja

  - Architektura-Murator - Rok 2016

  Krytyka architektoniczna Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku

 • Przegląd Czytelnia
  Publikacja

  Propozycja czterech publikacji, polecanych jako lektura dla architektów: Czasopismo eVolo z 2010 roku pod tytułem „Skyscrapers od the Future”. Znalazło się w nim m.in. 30 prac przysłanych na światowy konkurs architektoniczny na „najbardziej awangardowe idee dla wertykalnej intensywności” – 09 Skyscraper Competition; (2) „Urban Interventions. Personal Projects in Public Spaces” pod redakcją Roberta Klantena i Matthiasa Hubnera,...

 • Trzy dzielnice, trzy rewitalizacje. Dolny Wrzeszcz.
  Publikacja

  Opis programu rewitalizacji dzielnicy Dolny Wrzeszcz w Gdańsku.

Rok 2015
Rok 2014
 • Technologiczny Park w Gdyni
  Publikacja

  Krytyka architektoniczna III i IV etap rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni (PPNT), powstałego na terenach pokomunikacyjnych dawnej zajezdni autobusowej (proj. AEC Krymow i Partnerzy). Realizacja projektu została sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 oraz środków budżetowych miasta Gdyni.

Rok 2013
 • Nadmorski Dwór w Gdańsku Brzeźnie
  Publikacja

  Artykuł stanowi krytykę architektoniczną nowego osiedla mieszkaniowego Nadmorski Dwór w Gdańsku Brzeźnie (proj. MAARTE). Realizacja zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Budowa Roku 2011 (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa) i Platynowe Wiertło w konkursie, organizowanym przez BOSCH Elektronarzędzia w kategorii Budownictwo Mieszkaniowe.

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 717 razy