Archives of Civil and Mechanical Engineering - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Archives of civil and mechanical engineering

ISSN: 1644-9665

Współczynnik Impact Factor

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Punkty Ministerialne

Punkty Ministerialne
Lista Rok Punkty
A 2017 30
A 2016 30
A 2015 30
A 2014 25
A 2013 20
A 2011 15
B 2008 9

Filtry

wszystkich: 18

  • Kategoria
  • Rok

Katalog Czasopism

2018
2016
2014
2011
  • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

    W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

    Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2008
2007
2006
2002

wyświetlono 95 razy