ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT

ISSN:

1352-2310

eISSN:

1873-2844

Dyscypliny:

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
 • Biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 40 A
2017 40 A
2016 35 A
2015 35 A
2014 35 A
2013 40 A
2012 40 A
2011 40 A
2010 32 A

Model czasopisma:

Tradycyjne

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 10.3
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 10.3
2021 9.2
2020 8
2019 7.6
2018 7.6
2017 7.2
2016 6.8
2015 6.3
2014 6
2013 5.5
2012 5.7
2011 6

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 12

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2016
 • Atmospheric deposition in coniferous and deciduous tree stands in Poland
  Publikacja

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2016

  The objective of this study was to assess the transformation of precipitation in terms of quantity and chemical composition following contact with the crown layer in tree stands with varied species composition, to investigate the effect of four predominant forest-forming species (pine, spruce, beech, and oak) on the amount and composition of precipitation reaching forest soils, and to determine the sources of pollution in atmospheric...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • Toward the next generation of air quality monitoring: Mercury
  Publikacja
  • N. Pirrone
  • W. Aas
  • S. Cinnirella
  • R. Ebinghaus
  • I. M. Hedgecock
  • J. Pacyna
  • F. Sprovieri
  • E. M. Sunderland

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2013

  Mercury is a global pollutant that is ubiquitous in the environment. Enrichment of mercury in the biosphere as the result of human activities and subsequent production of methylmercury (MeHg) has resulted in elevated concentrations in fish, wildlife and marine mammals globally. Elemental mercury (Hg0) is the most common form of mercury in the atmosphere, and the form that is most readily transported long distances from its emission...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2012
Rok 2009
 • Mercury emission from coal-fired power plants in Poland
  Publikacja

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2009

  Przedstawiono główne źródła emisji rtęci w Polsce. W zwiazku z dużą ilością spalanego węgla, jak również planami na przyszłość węgiel kamienny i brunatny jest i będzie podstawowym źródłem produkcji energii w Polsce. Ponieważ węgiel zawiera rtęć, to podczas spalania węgla rtęć uwalniania jest do atmosfery. Spalanie węgla w elektrowniach jest i będzie w najbliższym czasie głównym źródłem emisji rtęci w Polsce. W pracy opisano metody...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2008
 • Changes of emissions and atmospheric deposition of mercury, lead and cadmium
  Publikacja

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2008

  Przedstawiono informacje o zmianach emisji rtęci, ołowiu i kadmu w przeszłości, jak również przedyskutowano poziom aktualnych emisji tych zanieczyszczeń oraz ich scenariusze zmian w przyszłości. Przeanalizowano wpływ różnych parametrów na zmiany emisji w tym stopień implementacji różnych strategii kontroli emisji w Europie. Scenariusze zmian emisji w przyszłości oparte są na scenariuszach rozwoju gospodarczego w poszczególnych...

Rok 2007
Rok 2006
 • Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000
  Publikacja
  • E. G. Pacyna
  • J. Pacyna
  • F. Steenhuisen
  • S. J. Wilson

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2006

  W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat globalnej emisji rtęci oraz wyniki inwentaryzacji tej emisji do atmosfery ze źrodeł antropogennych w roku 2000. Największy udział w tej emisji ma spalanie paliw, głównie węgla w energetyce, przemyśle i w paleniskach domowych. Obliczono, że dwie trzecie całkowitej emisji wynoszącej około 2190 ton zostało wyemitowane do atmosfery w roku 2000 z tych własnie źrodeł. Emisja rtęci ze...

 • Mapping the spatial distribution of global anthropogenic mercury atmospheric emission inventories
  Publikacja
  • S. J. Wilson
  • F. Steenhuisen
  • J. Pacyna
  • E. G. Pacyna

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2006

  W pracy przedstawiono procedury zastosowane do przygotowania map emisji rtęci ze źrodeł antropogennych na skale globalna i przedyskutowano wyniki obliczeń przedstawione na tych mapach. Dane o emisji użyte do przygotowania map zostały obliczone i opublikowane przez Pacyna et al. (2006). W niniejszej pracy przedstawiono mapy emsji dla roku 2000 oraz zmodyfikowane mapy emisji dla roku 1995.Mapy z rozkladem emisji w układzie gridów:...

Rok 2002

wyświetlono 506 razy