Automatyka Elektryka Zakłócenia - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyka Elektryka Zakłócenia

ISSN:

2082-4149

Dyscypliny:

 • Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2023 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 5 B
2017 5 B
2016 5 B
2015 5 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 0 B
2011 0 B

Model czasopisma:

Tradycyjne

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 48

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
 • Modelling of MV and HV Cable Lines

  Overhead and cable lines are fundamental elements of power systems. Participation of cable lines is smaller and their percentage decreases as voltage is increased. HV cable lines are often built with the use of cables which are composed of coaxial metallic sheaths. Such cables are also often used in MV networks. The sheath may operate in different confgurations. In the case of Polish MV network the sheaths are earthed at both ends....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Possibility of Fault Detection in Sensorless Electric Drives

  The work presents a fault detection method for an induction motor drive system with inverter output filter. This approach make use of a load torque state observer, which complete structure is presented along with the used control structure. Moreover, the demonstrated drive system operates without rotor speed measurement in conjunction with the multiscalar control. The verification of the demonstrated idea was performed on an experimental...

 • Prądy łożyskowe w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi

  W pracy przedstawiono problemy występujące w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falownika napięcia. Zwrócono uwagę na rosnącą liczbę uszkodzeń silników w napędach przekształtnikowych. Wskazano przyczyny wynikające z charakteru zasilania przekształtnikowego silnika. Główną uwagę poświęcono prądowi łożyskowemu, który odpowiada za większość awarii maszyn. Przedstawiono rodzaje prądów łożyskowych, wyjaśniając...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Time-current tripping curves of arc fault detection devices

  Tripping curves of arc fault detection devices, in accordance with PN-EN 62606 “General requirements for arc fault detection devices” have been presented in the paper. Consequently the most fundamental differences in arc fault detection devices tripping compared to circuit-breakers and residual current devices have been indicated.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2018
 • Internet Rzeczy - rozwiązania modelowe

  W pracy omówiono problemy projektowania i realizacji sieci typu internet rzeczy (IoT). Scharakteryzowano podstawowe cechy systemów, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do kategorii internet rzeczy. Przedstawiono wyniki testowania małej sieci typu „zrób to sam” zaprojektowanej i wykonanej w duchu idei internetu rzeczy. Oceniono, czy udało się osiągnąć nową jakość i synergiczny efekt wynikający z wykorzystania wielu źródeł danych...

 • Szybkie ładowanie samochodu elektrycznego z elektrowni słonecznej

  W artykule przedstawiono stanowisko badawcze umożliwiające realizację procesu szybkiego ładowania samochodu elektrycznego. Wymagana energia jest wyprodukowana przez elektrownię słoneczną i przechowana w stacjonarnej baterii. Rozpatrzono trzy podstawowe sposoby ładowania samochodu elektrycznego: 1) ze stacjonarnej baterii ładowanej z elektrowni słonecznej, 2) ładowarką zasilaną ze stacjonarnej baterii i 3) ładowarką zasilaną ze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
 • OCENA WŁAŚCIWOŚCI ROZLEGŁYCH SYSTEMÓW UZIEMIEŃ PRACUJĄCYCH W UKŁADACH OCHRONY ODGROMOWEJ

  W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie do ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Pomiary z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe pomiaru...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych

  Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych oraz zasady ich doboru i instalowania w instalacjach elektrycznych. Omówiono czynniki wpływające na prawidłowe działanie wyłączników i zwrócono uwagę na błędy popełniane przy ich stosowaniu. Wymieniono obwody, w których instalowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obowiązkowe, a w których niezalecane. Zwrócono uwagę na ich dobezpieczanie oraz koordynację z ogranicznikami...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd popularnych mechanizmów bezpieczeństwa warstwy łącza danych sieci Ethernet

  W artykule przedstawiono zbiór wybranych rozwiązań służących zabezpieczeniu systemów sieciowych, wykorzystujących technikę Ethernet. Opisane rozwiązania nie wyczerpują oczywiście listy protokołów i mechanizmów możliwych do wdrożenia w tym środowisku, lecz należą bezsprzecznie do grupy rozwiązań najpopularniejszych i rekomendowanych. W świetle analizy funkcjonalności udostępnianej przez opisane rozwiązania, a także wniosków uzyskanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trwałość eksploatacyjna opraw oświetleniowych

  Aktualne normy zalecają prowadzenie szeregu prób zmierzających do oceny parametrów technicznych opraw oświetleniowych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania wyrobu i spełnienia warunków dopuszczenia oprawy do obrotu. Niestety, zalecenia te nie zawsze dają podstawy do jednoznacznej oceny trwałości eksploatacyjnej konstrukcji. W artykule przedstawiono przypadek uszkodzenia oprawy oświetleniowej z lampą metalohalogenkową....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Układy napędowe pojazdów elektrycznych

  W artykule omówiono nowe technologie stosowane w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Praca zawiera zależności teorii ruchu pojazdu, nowe rozwiązania w konstrukcji silników trakcyjnych. Przedstawiono również zagadnienia układów zasilania bateryjnego i magazynów energii z superkondensatorami. Pokazano metody sterowania zapewniające optymalizacje rozdziału energii pomiędzy akumulatorami a magazynem energii. Zaprezentowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zasady ochrony przeciwporażeniowej w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

  Przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w liniach napowietrznych wysokiego napięcia, zawarte w szczególności w aktualnej normie PN-EN 50341-1:2013-03E. Podobnie jak poprzednio, nie określa ona wymagań odnośnie do ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim). Formułuje natomiast wymagania w zakresie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim), które w dużym stopniu zależą od miejsca posadowienia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2012

wyświetlono 725 razy