BioTechnologia - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BioTechnologia

ISSN:

0860-7796

eISSN:

2353-9461

Wydawca:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk , Termedia sp. z o.o.

Dyscypliny:

 • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Weterynaria (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 20 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 Lista ministerialna 2019
2020 20 Lista ministerialna 2019
2019 20 Lista ministerialna 2019
2018 13 B
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2020 1
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2020 1
2019 0.6
2018 0.5
2017 0.3
2016 0.5
2015 0.6
2014 0.9
2013 0.4
2012 0.2
2011 0.2

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 3.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.biotechnologia-journal.org/Journal/BioTechnologia-85/Info otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium instytucji finansującej
repozytorium instytucjonalne
repozytorium publikacji naukowych
Informacje o polityce dot. danych badawczych
http://www.biotechnologia-journal.org/Journal/BioTechnologia-85/For-authors otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Istnieje możliwość załączenia danych badawczych w postaci tzw. supplementary materials, decyzja zależy od autorów i redakcji.

Filtry

wszystkich: 13

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2014
 • Methods of ZnO nanoparticles synthesis
  Publikacja

  Zinc oxide nanostructures are interesting nanomaterials with a wide range of applications. Since the physical and chemical properties of ZnO nanoparticles are influenced both by their shape and size, a control of morphology of ZnO structures is needed for their commercial usage. Different chemical, physical, and biological methods used to produce ZnO nanostructures can be found in the literature. The production of ZnO nanoparticles...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • A new division of bacterial UvrA homologues

  The UvrA protein is a DNA-binding and damage-recognition enzyme which participates in the prokaryotic type nucleotide excision repair (NER) pathway. It has recently been noted that some bacterial genomes comprise additional uvrA genes which encode five distinct types of UvrA homologue. We investigated the sequences of over 2400 bacterial genomes and found 130 examples of bacteria containing uvrA 2 genes. The sequence analyses conducted...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2009
Rok 2008
 • Charakterystyka i przydatność składników szarłatu w biotechnologii żywności
  Publikacja

  - BioTechnologia - Rok 2008

  W artykule przedstawiono charakterystykę szarłatu, który jest pseudozbożem o dobrej wartości żywieniowej ze względu na zawartość lipidów o korzystnej proporcji nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych i białek o dobrym składzie aminokwasowym. Brak białek frakcji glutenu świadczy o przydatności szarłatu do wytwarzania dietetetycznej żywności przeznaczonej dla chorych na celiakię. Ze względu na małe rozmiary ziaren skrobi szarłatu...

 • Ocena przydatności bakterii Thermus ruber jako źródła syntazy trehalozy
  Publikacja

  Wykazano, że termofilna bakteria Thermus ruber jest źródłem syntazy trehalozy,katalizującej wewnątrzcząsteczkową transglikozylację maltozy. Wymieniony enzym przejawia największą aktywność w temp. 65 st. C przy pH 6,5. Najlepszą wydajność syntazy trehalozy uzyskiwano podczas hodowli bakterii w 55 st. C na podłożu zawierającym 0,5% peptonu 0,1% wyciągu drożdżowego i 0,5% maltozy lub skrobi.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2007
 • Albuminy 2S - roślinne białka zapasowe o właściwościach alergennych
  Publikacja
  • J. Czarnecka
  • M. Koziołkiewicz

  - BioTechnologia - Rok 2007

  Roślinne albuminy 2S są znane jako białka zapasowe obecne w nasionach niektórych roślin jadalnych, takich jak: soja, słonecznik, gorczyca i orzech brazylijski. Białka te posiadają niezwykłą strukturę drugorzędową, będącą wynikiem obecności bogatych w cysteinę motywów C-Xn-CXn-CC-Xn-CXC-Xn-C-Xn-C oraz czterech wiązań disiarczkowych. Dzięki tej strukturze, albuminy 2S są odporne na obróbkę termiczną i proteolizę. Niektóre z tych...

 • Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting - konstrukcja zestawu diagnostycznego do różnicowania genetycznego drobnoustrojów
  Publikacja

  - BioTechnologia - Rok 2007

  Spośród wszystkich metod typowania mikroorganizmów na szczególną uwagę zasługują metody oparte na analizie całego materiału genetycznego zawartego w komórce. Jedną z nich jest stosunkowo nowa technika ADSRRS-fingerprinting (ang. Amplification of DNA Fragments Surrounding Rare Restriction Sites). Na podstawie naszych badań można stwierdzić, iż charakteryzuje się ona wysokim potencjałem różnicującym, wiarygodnością, powtarzalnością...

 • Otrzymywanie i niektóre zastosowania unieruchomionych enzymów
  Publikacja

  - BioTechnologia - Rok 2007

  Wyjaśniono, dlaczego immobilizacja enzymów ma duże znaczenie w przemyśle. W artykule przedstawiono sposoby immobilizacji enzymów, jak też rodzaje i właściwości stosowanych nośników. Podano także charakterystykę rozmaitych preparatów unieruchomionych enzymów, przyczyny zmian właściwości biokatalizatorów spowodowane immibilizacją oraz określono najważniejsze zastosowania wymienionych preparatów.

Rok 2003
 • Charakterystyka preparatów beta- galaktozydazy z Sulfolobus shibatae.
  Publikacja

  - BioTechnologia - Rok 2003

  Celem pracy było zbadanie przydatności cytoplazamatycznej beta- galaktozydazy/beta- glukozydazy z hipertermofilnego archeona Sulfolobus shibatae do hydrolizy laktozy. 16-krotny stopień oczyszczenia ekstraktu bezkomórkowego,zapewniający aktywność specyficzną 29,5 U/mg białka uzyskiwano poprzez frakcjonowanie siarczanem amonu, chromatografię jonowymienną i sączenie molekularne. Otrzymany preparat wykazywał największą aktywność...

 • Niektóre przyczyny unikatowej oporności cieplnej hipertermofili
  Publikacja

  - BioTechnologia - Rok 2003

  Wyjątkowa odporność cieplna hipertermofili stanowiących dogodne źródło termostabilnych enzymów wynika z niewielkich zmian budowy cząsteczek białek i kwasów nukleinowych oraz modyfikacji błon biologicznych. Przeżycie komórek hipertermofili w podwyższonych temperaturach umożliwia także synteza białek szoku cieplnego i rozmaitych substancji stabilizujących cząsteczki oraz szybka resynteza szczególnie termostabilnych intermediatów...

Rok 2002

wyświetlono 434 razy