Budownictwo i Architektura - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budownictwo i Architektura

Civil Engineering and Architecture

ISSN:

1899-0665

eISSN:

2544-3275

Wydawca:

Politechnika Lubelska

Dyscypliny:

 • Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 2 B
2011 2 B
2010 2 B
2009 2 B
2008 2 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-SA 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://ph.pollub.pl/index.php/bia/about/privacy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://ph.pollub.pl/index.php/index/policy otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Redakcja rekomenduje udostępnianie/rozpowszechnianie wersji wydawniczej artykułu.

Filtry

wszystkich: 21

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2020
2019
2017
2016
 • Konstrukcje drewniane w architekturze sakralnej dawniej i dziś
  Publikacja

  - Budownictwo i Architektura - 2016

  Drewniana architektura sakralna miała i ma duże znaczenie dla rozwoju budownictwa oraz jego walorów estetycznych. Zakorzeniona w tradycji ogniskuje w sobie cechy egzystencji człowieka, takie jak duchowość, kultura czy technika, materializowane przy użyciu najlepszych tworzyw oraz wiedzy i umiejętności budowniczych. To „duchowość okryta drewnem”. Obiekty wernakularne zapisane w przestrzeni nie tylko budują obraz...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2015
 • Badania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)

  Referat zawiera opis badań związanych z mieszankami mineralno– cementowo-emulsyjnymi (MCE). Zostały opisane dotychczasowe doświadczenia związane z oceną odcinków dróg wykonanych z wykorzystaniem tej technologii, ich stan techniczny oraz występujące uszkodzenia po kilku latach eksploatacji nawierzchni. Przedstawione zostaną wyniki badań mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych prowadzone w celu optymalizacji składu tych mieszanek....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jak dostosować budynki drewniane do przepisów pożarowych ?

  W artykule zaprezentowano możliwości dostosowania budynków do przepisów przeciwpożarowych ze względu na odporność ogniową. Przedstawione możl i- wości są przykładowymi rozwiązaniami wpływającymi na zwiększenie wytrzymałości pożarowej drewnianych elementów obi ektów. Są to elementy czynnej i biernej ochrony pożarowej, które w różny sposób ingerują w strukturę budynku.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2014
2013

wyświetlono 269 razy