Byzantinoslavica - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Byzantinoslavica

ISSN:

0007-7712

Dyscypliny:

  • Historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Literaturoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Nauki teologiczne (Dziedzina nauk teologicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 15 C
2017 15 C
2016 15 C
2015 15 C
2014 10 C
2013 10 C
2012 14 C
2011 14 C

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

wyświetlono 6 razy