CHEMOSPHERE - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CHEMOSPHERE

ISSN:

0045-6535

eISSN:

1879-1298

Dyscypliny:

 • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Weterynaria (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2021 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2020 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2019 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2018 35 A
2017 35 A
2016 35 A
2015 35 A
2014 35 A
2013 35 A
2012 40 A
2011 40 A
2010 32 A

Model czasopisma:

Hybrydowy - czasopismo transformacyjne

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2021 11.7
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2021 11.7
2020 10.1
2019 8.8
2018 7.4
2017 6.4
2016 6.5
2015 6.2
2014 5.9
2013 5.5
2012 5.8
2011 5.8

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 44

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Environmental risk assessment of Polish wastewater treatment plant activity
  Publikacja

  - CHEMOSPHERE - Rok 2016

  Wastewater treatment plants (WWTPs) play an extremely important role in shaping modern society's environmental wellbeing and awareness, however only well operated and supervised systems can be considered as environmentally sustainable. For this reason, an attempt was undertaken to assess the environmental burden posed by WWTPs in major Polish cities by collecting water samples prior to and just after wastewater release points....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2010
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2003
 • Organic pollutants in the Odra river ecosystem.
  Publikacja

  W pracy opisano wyniki badań próbek wody oraz osadów dennych pobieranych w okresie 1997-2000, w trakcie 8 kampanii przeprowadzonych w ramach Międzynarodowego Programu Badań Dorzecza Rzeki Odry (IOP). W pobranych próbkach oznaczono: wybrane pestycydy chloro- , azoto- i fosforoorganiczne; alifatyczne iaromatyczne węglowodory; lotne związki chloroorganiczne; wybrane związki chloroorganiczne; wybrane związki siarkoorganiczne;...

Rok 2002
 • Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland)
  Publikacja

  - CHEMOSPHERE - Rok 2002

  W pracy przedstawiono wyniki badań analitycznych próbek wód spływnych z powierzchni dachów budynków z terenu miasta Gdańska. W próbkach oznaczano stężenia jonów (Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO2-, PO4-, SO4-) oraz związków organicznych (pestycydy, węglowodory ropopochodne i lotne związki chlorowcoorganiczne). Dodatkowo mierzono pH oraz toksyczność próbek. Próbki zbierano przez okres 6 miesięcy w okresach po zakończeniu opadów....

 • The application of an open tubular trap in analysis of organic air pollutants
  Publikacja

  Opisano możliwości wykorzystania odcinka handlowej kapilarnej kolumny chromatograficznej do pobierania próbek analitów z powietrza w celu ich chromatograficznego oznaczenia. Opracowany sposób opary jest na wykorzystaniu techniki równowagowej. Stężenia analitów w badanym medium mogą być obliczone na podstawie znajomości wartości odpowiednich współczynników podziału wyznaczonych w trakcie badań modelowych.

wyświetlono 2232 razy