Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

ISSN:

0137-3676

eISSN:

2449-9900

Wydawca:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 10 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Hybrydowe

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.cieplowent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7831&Itemid=59 otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.cieplowent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7831&Itemid=59 otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
repozytorium publikacji naukowych
serwisy społecznościowe
strona domowa autora
poza serwisami komercyjnymi
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Informacje dodatkowe
Artykuły wydane w modelu Open Access mogą być deponowane tylko na niekomercyjnych platformach wraz z podaniem oryginalnego źródła artykułu i identyfikatora DOI.

Filtry

wszystkich: 30

  • Kategoria
  • Rok

Katalog Czasopism

2018
  • Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych

    Awaryjność sieci ciepłowniczych w Polsce jest rzeczą znaną, jednakże próby usystematyzowania jej przyczyn nie dają zadowalających rezultatów, gdyż dostępna dokumentacja jest zwykle niespójna, niepełna i niezbyt wiarygodna. Dodatkowe utrudnienie stanowi konieczność ujęcia tego zagadnienia w kategoriach ekonomicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę metodologicznego opisu, uwzględniającego wpływ kosztów awarii na jednostkowy...

  • Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej

    Modernizacja systemów energetycznych wymusza w naturalny sposób racjonalizację użytkowania energii, zwiększanie niezawodności zasilania oraz obniżanie kosztów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Jednym z mniej docenianych problemów jest kompleksowa ocena diagnostyczna rurociągów energetycznych i skuteczny monitoring infrastruktury energetycznej, pozwalający na znaczące obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem w sprawności...

2017
2016
2014
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2004
2003
2002

wyświetlono 174 razy