Combustion Engines - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Combustion Engines

ISSN:

2300-9896

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

Dyscypliny:

 • Inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2022 70 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2022 70 Lista ministerialna 2019
2021 70 Lista ministerialna 2019
2020 70 Lista ministerialna 2019
2019 70 Lista ministerialna 2019
2018 13 B
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 6 B
2011 6 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
brak danych
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

Filtry

wszystkich: 73

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Gas turbines – technological development and potential use in CAES systems
  Publikacja

  This article briefly describes Compressed Air Energy Storage (CAES), focusing on the technological development of one of the key elements of such systems – the gas turbines. It presents the basic parameters and features of gas turbines, as well as turbine classes with example models. Main tendencies in the structural and technological development are discussed. Changes and trends on electric energy markets are becoming more and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
Rok 2014
 • Comparative analysis of balancing of V6 engines with common- and split-pin crankshafts
  Publikacja

  An analysis of balancing of V6 engines equipped with split-pin crankshafts with any cylinder bank angle based on the mathematical relations derived in the paper was carried out. A comparison of the quality of their balancing with engines equipped with common-pin crankshafts was also carried out. The bank angle ranges beneficial for balancing of moments of inertia forces in reciprocating motion were determined. A mathematical relation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Methods for evaluating rated power of diesel-powered generator set

  Basic concepts for evaluating rated power of generator sets powered by combustion engines are presented in this article. A relation between parameters of the engine and the generator are shown. Recommendations contained in the standards and technical literature are systematized. The scheme and methodology for evaluating rated power of the generator set, based on laboratory research, are suggested. Also, the main problems which...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2013
 • A PROPOSAL OF A DESCRIPTION OF THE OPERATING CONDITIONS OF DIESEL-ELECTRIC LOCOMOTIVES
  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2013

  The paper presents a proposal of a description of the operating conditions of diesel-electric locomotives. The proposal is a result of the operational experience and the analysis of the locomotive operation. It constitutes a significant simplification in relation to the descriptions currently used by domestic carriers. The paper also presents examples of analyses of the operating conditions of locomotives using the proposed method.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza warunków pracy silnika spalinowego lokomotywy na biegu jałowym
  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2013

  W trakcie eksploatacji lokomotyw z silnikami spalinowymi obserwowany jest znaczny udział pracy silnika spalinowego w stanie biegu jałowego. Dlatego też średnia wartość strumienia paliwa zużywanego przez silnik spalinowy lokomotywy w tym stanie będzie miała istotny wpływ na efektywność energetyczną układu napędowego. Wyznaczaniu wartości tego parametru musi towarzyszyć jednoznaczna klasyfikacja warunków pracy układu napędowego lokomotywy....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analysis of balancing of four stroke V6 engines
  Publikacja

  Analysis of balance of V6 engines with a common-pin crankshaft depending on a cylinder bank angle and the crank radius to connecting rod length ratios , based on the relations derived, is presented in the paper. The bank angles providing the lowest moment of inertia forces in reciprocating motion, for selected  values, were determined. The position of the plane of the main counterweights in order to maximum balance of the moment...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Development trends of automotive engine cooling systems
  Publikacja

  Dzięki daleko idącym modyfikacjom układów zasilania i zapłonu silników samochodowych oraz udoskonaleniom układów oczyszczania spalin uzyskano znaczne zmniejszenie emisji związków toksycznych. Układy chłodzenia z pompą cieczy napędzaną mechanicznie stają się archaiczne nie pozwalając na swobodne sterowanie obiegiem cieczy. Również różna wartość temperatury potrzebnej do schładzania różnych procesów wymaga sterowanych zaworów trójdrożnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnosis in the power piston machines
  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2013

  W artykule przedstawiono obecne techniki monitorowania pracy silników i sprężarek dużej mocy. Ze względu na znaczne koszty ewentualnego wyłączenia z ruchu tego typu maszyn są one poddane obserwacji dla przewidywania ewentualnych awarii oraz planowych zatrzymań. Rośnie liczba zaawansowanych systemów pomiarowych z indykowaniem cylindrów. Dawne metody wibroakustyczne zastępowane są pomiarami parametrów procesu termodynamicznego. Słowa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostic testing of marine propulsion systems with internal combustion engines by means of vibration measurement and results analysis
  Publikacja

  In this paper selected issues concerning vibration diagnosis of the mechanical system within marine propulsion units have been presented, carried out on the basis of experimental examinations of a real object in which an exceedance of the allowable vibration’s level had been observed. Used diagnosing system has been characterised. A procedure of longitudinal and transverse vibrations shaft lines of the mechanical system within...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dual fuelling of truck CI engine with diesel oil and mixture of propane and butane
  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2013

  W artykule przedstawiono zasadę działania dwupaliwowego zasilania jednocześnie olejem napędowym i odparowanym LPG silnika samochodu ciężarowego. Pokazano korzyści wynikające ze zużycia tańszego paliwa zbadane doświadczalnie.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Effect of the absence of clear contractual conditions for the pur-chase of combined heat and power systems through public tenders
  Publikacja

  W artykule przedstawiono dyskusję konsekwencji stosowania różnych podejść do obliczeń kontraktowych parametrów technicznych zespołów kogeneracyjnych. Obliczenia te wykonywane są na potrzeby oferty przygotowywanej w związku z ogłoszeniem przetargu publicznego na zakup siłowni kogeneracyjnej. Brak precyzyjnych zasad określających warunk, i jakie należy przyjąć do wyznaczania parametrów kontraktowych zespołów kogeneracyjnych umożliwia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • INVESTIGATIONS OF THE LABORATORY FARYMANN DIESEL ENGINE D10 TYPE BY MEANS OF A LANGMUIR PROBE
  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2013

  A precise determination of the crankshaft angular position, at which fuel ignition occurs in the SI engine, enables credible diagnosis of the technical state of its working space as well as of the fuel feed system. An observation of the Langmuir probe signal provides entirely new possibilities for engine diagnostics. The probe is introduced into the working space of a cylinder through its indicator valve. This paper presents the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Konstrukcje i zastosowania współczesnych silników Stirlinga
  Publikacja

  W pracy omówione zostały przyczyny rosnącego zainteresowania komercyjnego wykorzystania silników Stirlinga. Scharakteryzowane zostały podstawowe typy silników Stirlinga ze względu na układ przestrzeni roboczej i cylindrów. W pracy przedstawione zostały przykłady współczesnych konstrukcji tych silników, dokonano również analizy aktualnych i planowanych zastosowań silników Stirlinga. Omówiono podstawowe zalety i wady wykorzystania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Możliwości redukcji przebiegowego zużycia paliwa przy zastosowaniu elektronicznych systemów wspomagających kierowców
  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2013

  Elektroniczne systemy wspomagające kierowcę pomagają kierującym kontrolować sytuację na drodze, przekazują sygnały do układu hamulcowego i napędowego, rozpoznają znaki drogowe, pozwalają utrzymać odpowiedni dystans w czasie jazdy w kolumnie, a także kontrolują położenie pojazdu na pasie ruchu. Elek-troniczne systemy wspomagające kierowcę pomagają również zmniejszyć przebiegowe zużycie paliwa, poprzez odpowiednie sterowanie układem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Problemy oszacowania trwałości i niezawodności silników o zapłonie samoczynnym z zastosowaniem teorii procesów semimarkowskich i diagnostyki
  Publikacja

  W artykule przestawiono znaczenie trwałości i niezawodności silników o zapłonie samoczynnym w eksploatacji systemów technicznych, w których są zastosowane. Wykazano, że do oszacowania trwałości i niezawodności wspomnianych silników bardziej przydatne są modele opracowane w formie semimarkowskiego procesu zmian stanów technicznych tego rodzaju silników w porównaniu do modeli proponowanych w klasycznej teorii niezawodności. Scharakteryzowano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • “Shadow” vs. “Phase 3D” method within endoscopic examinations of marine engines
  Publikacja

  A visual investigation of surfaces creating internal, working spaces of marine combustion engines by means of specialized view-finders so called endoscopes is at present almost a basic method of technical diag-nostics. The surface structure of constructional material is visible during investigations like through the magnifying glass (usually with a precisely determined magnification), which makes possible a detection, recognition...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Technical evaluation of marine auxiliary diesel engine on the basis of parameters synchronous generator
  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2013

  The article presents a method for evaluating the technical condition of selected structural elements of the reciprocating internal combustion engine driving a synchronous generator. Th results of measurements of the electric generator parameters are the diagnostic information source. On this basis it is possible to determine the instantaneous angular speed marine engine crankshaft which, in turn, is the basis for reasoning about...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zagadnienie przenikania fal cieplnych zespołu tłok-pierścienie tłokowe – tuleja cylindryczna (TPC)
  Publikacja

  Na podstawie zjawisk powodujących zużycie elementów zespołu tłok-pierścienie tłokowe-tuleja cylindryczna zostały wybrane wrażliwe na uszkodzenia cieplne elementy. Następnie została zaproponowana metoda monitorowania zmian maksymalnej amplitudy temperatury warstwy wierzchniej na podstawie której można identyfikować stan techniczny tych elementów. Polega ona na pomiarze głębokości rozchodzenia się fal termicznych za pomocą emisji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2012
 • Comparison of energy efficiency of vehicles powered by different fuels
  Publikacja

  Najpopularniejsza metoda oceny efektywności energetycznej pojazdów samochodowych polega na porównywaniu przebiegowego zużycia paliwa osiągniętego w warunkach wybranego testu homologacyjnego. Warunki eksploatacji, zdefiniowane za pomocą przebiegów prędkości w czasie, dotyczą najczęściej tylko dwóch kategorii: jazdy miejskiej i pozamiejskiej. Problemy wynikające z takiego sposobu postępowania zostały omówione na przykładzie analizy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnosing marine turbine engines through energy characteristics of their flow section
  Publikacja

  The aim of the performed research was to develop of diagnostic method of the flow section of a marine turbine combustion engine based on the level of delamination of its energy characteristics. The here adopted diagnostic model provides for a formulation of the evaluation of the technical conditions based on the measurements of the parameters of the thermodynamic medium in the characteristic control cross-sections of the engine...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 1041 razy