Dachy Płaskie - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dachy Płaskie

ISSN:

1899-7902

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2012 0 C
2011 0 C

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 6

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

 • Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających na celu usunięcie występujących usterek.

 • Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy
  Publikacja

  Balkon wykonstruowany na belkach stalowych z wypełnieniem płyta gruzobetonową przez wiele lat nei był poddawany pracom remontowym co doprowadziło do obniżenia jegoi sprawności technicznej,a w konsekwencji do wystąpienia stanu przedawaryjnego. W artykule przedstawiono zrealizowane rozwiązanei projektowe odbudowy balkonu zuwzględnijące brak możliwości oprci płyty balkonowej bezpośrednio na murze zewnętrznym budynku

 • Przecieki następstwem sposobu eksploatacji oraz błędów projektowych i wykonawczych
  Publikacja

  W artykulke przedstwiono opis usterek stropu nad podziemną halą garażową budynku mieszkalno-usługowego, który został zaprojektowany oraz wykonany w technologii stropodachu odwróconego. W artykule przedstawio analizę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dotychczasowego sposobu eksploatacji na stan techniczny stropu oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego przebudowy jego fragmentu użytkowanego...

 • Błedny zakres prac remontowych przyczyną przecieków
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis usterek tarasu widokowego usytuowanego w poziomie stropodachu budynku apartamentowego. Opracowanie analizuje wopływ przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych tarasu oraz przeprowadzonego remotu na usterki wilgotnościowe w lokalach mieszkalnych. Przedstawiono koncepcję rozwiązania projektowego przebudowy tarasu.

 • Błędy projektowe i wykonawcze dachu z płyt warstwowych
  Publikacja

  Artykuł omawia wpływ błędów projektowych oraz wykonawczych popełnionych na stropodachu budynku przemysłowego, które po krótkim okresie eksploatacji hali produkcyjnej doprowadziły do powstania bardzo istotnych uciążliwości eksploatacyjnych, związanych z nieszczelnościami skoncentrowanymi głównie wzdłuż koryta odwadniającego. w artykule przedstawiono również zaproponowany sposób usunięcia występujących usterek.

 • Uciążliwości eksploatacyjne jako składnik błędów w realizacji stropodachu
  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis stropodachu zrealizowanego z pominięciem zasad reżimu technologicznego, a wykonane interwencyjnie prace naprawcze spowodowały pogorszenie jakości eksploatacji budynku mieszkalnego rozszerzając zakres występujących usterek cieplno-wilgotnościowych. Zaproponowano, zgodna z zasadami wiedzy technicznej metodologię prac remontowych stropodachu.

wyświetlono 286 razy