DISCRETE MATHEMATICS - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

DISCRETE MATHEMATICS

ISSN:

0012-365X

eISSN:

1872-681X

Dyscypliny:

 • informatyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • matematyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 25 A
2017 25 A
2016 25 A
2015 20 A
2014 25 A
2013 20 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 20 A

Model czasopisma:

Hybrydowe

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 1.5
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 1.5
2021 1.5
2020 1.5
2019 1.5
2018 1.3
2017 1.2
2016 1.2
2015 1.4
2014 1.3
2013 1.3
2012 1.4
2011 1.4

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 23

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2024
 • Graphs with isolation number equal to one third of the order
  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - Rok 2024

  A set D of vertices of a graph G is isolating if the set of vertices not in D and with no neighbor in D is independent. The isolation number of G, denoted by \iota(G) , is the minimum cardinality of an isolating set of G. It is known that \iota(G) \leq n/3 , if G is a connected graph of order n, , distinct from C_5 . The main result of this work is the characterisation of unicyclic and block graphs of order n with isolating number...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2018
 • Turán numbers for odd wheels
  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - Rok 2018

  The Turán number ex(n,G) is the maximum number of edges in any n-vertex graph that does not contain a subgraph isomorphic to G. A wheel W_n is a graph on n vertices obtained from a C_{n−1} by adding one vertex w and making w adjacent to all vertices of the C_{n−1}. We obtain two exact values for small wheels: ex(n,W_5)=\lfloor n^2/4+n/2\rfloor, ex(n,W_7)=\lfloor n^2/4+n/2+1 \rfloor. Given that ex(n,W_6) is already known, this...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
 • Global defensive sets in graphs

  In the paper we study a new problem of finding a minimum global defensive set in a graph which is a generalization of the global alliance problem. For a given graph G and a subset S of a vertex set of G, we define for every subset X of S the predicate SEC ( X ) = true if and only if | N [ X ] ∩ S | ≥ | N [ X ] \ S | holds, where N [ X ] is a closed neighbourhood of X in graph G. A set S is a defensive alliance if and only if for...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Independence in uniform linear triangle-free hypergraphs
  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - Rok 2016

  The independence number a(H) of a hypergraph H is the maximum cardinality of a set of vertices of H that does not contain an edge of H. Generalizing Shearer’s classical lower bound on the independence number of triangle-free graphs Shearer (1991), and considerably improving recent results of Li and Zang (2006) and Chishti et al. (2014), we show a new lower bound for a(H) for an r-uniform linear triangle-free hypergraph H with r>=2.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • On Directed Lattice Paths With Vertical Steps
  Publikacja

 • Strategic balance in graphs

  For a given graph G, a nonempty subset S contained in V ( G ) is an alliance iff for each vertex v ∈ S there are at least as many vertices from the closed neighbourhood of v in S as in V ( G ) − S. An alliance is global if it is also a dominating set of G. The alliance partition number of G was defined in Hedetniemi et al. (2004) to be the maximum number of sets in a partition of V ( G ) such that each set is an alliance. Similarly,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
 • Minimum order of graphs with given coloring parameters
  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - Rok 2015

  A complete k-coloring of a graph G=(V,E) is an assignment F: V -> {1,...,k} of colors to the vertices such that no two vertices of the same color are adjacent, and the union of any two color classes contains at least one edge. Three extensively investigated graph invariants related to complete colorings are the minimum and maximum number of colors in a complete coloring (chromatic number χ(G) and achromatic number ψ(G), respectively),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
Rok 2009
 • Greedy T-colorings of graphs
  Publikacja

  Treścią artykułu są pokolorowania kontrastowe wygenerowane przez algorytm zachłanny. Zbadane zostały ich własności, obejmujące liczbę kolororów, rozpiętość i rozpiętość krawędziową.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mixed graph edge coloring
  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - Rok 2009

  W pracy rozważany jest problem kolorowania krawędzi grafu mieszanego, tj. grafu zawierającego zawiero skierowane, jak i nieskierowane krawędzie. Motywację do badań stanowią zagadnienia komunikacyjne z zakresu szeregowania zadań.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2008
 • A note on compact and compact circular edge-colorings of graphs

  W pracy rozważamy dwa warianty kolorowania krawędzi grafów prostych i ważonych, mianowicie kolorowania zwarte oraz zwarte cyrkularne. Rozważamy relacje pomiędzy nimi. Dowodzimy, że każdy zewnętrznie planarny graf dwudzielny posiada zwarte pokolorowanie krawędziowe oraz, że problem ten dla grafów ogólnych jest NP-zupełny. Podajemy również wielomianowy 1.5-przybliżony algorytm oraz pseudowielomianowy dokładny algorytm zwartego cyrkularnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Compact cyclic edge-colorings of graphs
  Publikacja

  Artykuł jest poświęcony modelowi zwartego cyklicznego kolorowania krawędzi grafów. Ten wariant kolorowania jest stosowany w modelowaniu uszeregowań w systemach produkcyjnych, w których proces produkcyjny ma charakter cykliczny. W pracy podano konstrukcje grafów, które nie zezwalają na istnienie pokolorowania w rozważanym modelu. Wykazano także kilka własności teoretycznych, takich jak ograniczenia górne na liczbę kolorów w optymalnym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Distance paired domination numbers of graphs
  Publikacja

  W pracy przedstawione są pewne własności liczb k-dominowania parami w grafach. Wykazane jest, że problem decyzyjny liczby k-dominowania parami jest problemem NP-zupełnym nawet dla grafów dwudzielnych. Przedstawione są ograniczenia górne i dolne dla liczby k-dominowania parami w drzewach i scharakteryzowane drzewa, w których te ograniczenia są osiągnięte.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Paired bondage in trees
  Publikacja

  W pracy zdefiniowano pojęcie liczby zniewolenia parami jako moc najmniejszego zbioru krawędzi, którego usunięcie z grafu spowoduje wzrost liczby dominowania parami. W szczególności scharakteryzowane są wszystkie drzewa, w których liczba zniewolenia wynosi 0, czyli takie, w których usunięcie dowolnego podzbioru krawędzi nie zwiększy liczby dominowania parami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Total restrained domination numbers of trees
  Publikacja

  Opisane są wszystkie drzewa, w których liczby dominowania totalnego i totalno - powściągniętego są sobie równe, a także podano dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalno - powściągniętego w drzewach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2007
 • The circular chromatic index of some class 2 graphs
  Publikacja

  W artykule został wyznaczony cyrkularny indeks chromatyczny dla dwóch rodzin grafów klasy 2. Co więcej, podano nie trywialne oszacowania tego parametru dla snarków Isaacsa i Goldberga. Na koniec artykułu rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z cyrkularnym kolorowaniem krawędzi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2001
Rok 1997
Rok 1996
Rok 1993
Rok 1989

wyświetlono 585 razy