Drogownictwo - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drogownictwo

ISSN:

0012-6357

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 5 B
2017 5 B
2016 5 B
2015 5 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Tradycyjne

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
http://drogownictwo.sitkrp.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=111&lang=pl otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Nie
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
12
Informacje dodatkowe
Dostęp Gratis Open Access (Bronze Open Access) po upływie 12 miesięcy.

Filtry

wszystkich: 81

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2022
 • Oznakowanie robót drogowych – studium przypadków
  Publikacja

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze sposobami oznaczania stref robót drogowych oraz stanem technicznym zastosowanych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wpływ na bezpieczeństwo, oprócz nieodpowiedniego umiejscowienia oznakowania, ma również jego odblaskowość oraz czytelność. Omawiane niespełnienie wymagań przedmiotowych cech wynika z nienależytego dbania o zapewnienie właściwych parametrów i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
 • Badania i ocena właściwości granulatu asfaltowego stosowanego w recyklingu na gorąco w otaczarkach
  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2019

  Zaprojektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, zawierającej granulat asfaltowy, wymaga wiarygodnej informacji, dotyczącej jego właściwości. W artykule przedstawiono informacje dotyczące zalecanych zasad pobierania próbek granulatu oraz omówiono zakres niezbędnych badań. Przedstawiono wymagania normy EN 13108-8 oraz zasady stosowane w wybranych krajach w odniesieniu do oceny właściwości asfaltu i kruszywa zawartych w granulacie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych
  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2019

  Jednym z kierunków rozwoju technologii materiałowych jest nanotechnologia rozumiana jako dziedzina zajmująca się zastosowaniem nanododatków do wytwarzania nowych materiałów oraz ich wpływem na parametry modyfikowanych materiałów. W ostatnich latach nanotechnologia wkracza do technologii modyfikacji asfaltów stosowanych w nawierzchniach drogowych. W artykule przedstawiono stosowane obecnie w budownictwie drogowym nanododatki oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

wyświetlono 1369 razy