EKONOMISTA - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

EKONOMISTA

ISSN:

0013-3205

eISSN:

2299-6184

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Dyscypliny:

 • Nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • Nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
 • Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
 • Stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B
2014 10 B
2013 10 B
2012 15 A
2011 15 A
2010 9 B

Model czasopisma:

Tradycyjne

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 0
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 0
2019 0.2
2018 0.1
2017 0.2
2016 0.1
2015 0.1
2014 0.1
2013 0

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Polityka wydawnicza:

Licencja: Brak
Licencja
Brak
Informacja o polityce wydawniczej
brak danych
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Nie
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Od 1 stycznia 2020 r. czasopismo z płatnym dostępem.
Wcześniejsze numery dostępne w modelu Gratis Open Access (Bronze Open Access).

Filtry

wszystkich: 5

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2021
 • Implementation of the Concept of Flexicurity in the Selected Countries of Central Eastern Europe
  Publikacja

  The CEE countries have to create their own flexicurity policies which would take into account the employment policy guidelines, cultural traditions and socio-economic development. The aim of this article is to examine and evaluate the implementation of the flexicurity concept on the basis of the adopted set of composite indicators. The study covers 9 countries of the CEE region, and the research period covers the years 2007 and 2013....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
 • Is Germany a Hub of ‘Factory Europe’ for CEE Countries?
  Publikacja

  The goal of the paper is to decompose gross exports and imports to/from Germany for seven selected economies in Central and Eastern Europe (CEE): the Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland and Slovakia for 2000 and 2014, in order to identify the role of Germany in absorbing, reflecting and redirecting CEE trade. The authors use a gross trade decomposition proposed by Bonin and Mancini (2017), which is the extended...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs
  Publikacja

  - EKONOMISTA - Rok 2019

  Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów pomiędzy przedsiębiorcami w sprawach gospodarczych. Na potrzeby artykułu przeprowadzono pilotażowe badanie 210 spraw sądowych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w pierwszej instancji po 2009 r., w których wyrok wydano w 2012 r. (ostatnie 210 spraw) a od wyroku wniesiono apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i zakończono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2017
 • Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności w teorii ekonomii - analiza bibliometryczna
  Publikacja

  - EKONOMISTA - Rok 2017

  Celem artykułu jest prezentacja wyników metanalizy prac naukowych z zakresu międzynarodowej konkurencyjności na podstawie danych bibliometrycznych literatury opublikowanej w ciągu ostatnich 70 lat i zarejestrowanej w bazach Web of Science, Scopus, Google Scholar oraz Econlit, przy użyciu programów HistCite, Vosviewer i Pajek. Autorka wykorzystała trzy metody bibliometryczne, tj. analizę sieci cytowań, metodę kluczowych ścieżek...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2010
 • Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995-2005)
  Publikacja

  Artykuł jest próbą oceny procesów konwergencji płac w kontekście postępującej integracji europejskiej. W szczególności, analizujemy tendencjach dotyczące relatywnych stawek płac obserwowalnych w 20 krajach UE (UE-15 oraz pięć krajów Europy Środkowo-Wschodniej) oraz 12 sektorach przemysłu przetwórczego w latach 1995-2005. Analiza konwergencji typu sigma wskazuje, że we wszystkich analizowanych sektorach zróżnicowanie płac jest najwyższe...

wyświetlono 1231 razy