elektro.info - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

elektro.info

ISSN:

1642-8722

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 24

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2020
 • Rzeczywiste charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników różnicowoprądowych 30 mA przy prądzie sinusoidalnym
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2020

  Przedstawiono wymagania norm odnoszące się do charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych czasu wyłączania takich wyłączników przy sinusoidalnym prądzie różnicowym i oceniono je z punktu widzenia tych wymagań. Badania wykazały, że czasy wyłączania dwóch lub większej liczby porównywanych wyłączników różnicowoprądowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
Rok 2018
 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2018

  W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy. Ze względu na oddziaływanie sieci trakcyjnej DC 3 kV (zagrożenie porażeniem, prądami błądzącymi), szczególnej uwagi wymaga wybór układu sieci niskiego napięcia i środków ochrony przeciwporażeniowej, a także konfiguracja instalacji uziemiających. Rozważono system trakcji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uniwersalna metoda obliczania wartości prądów w przewodach odgromowych linii napowietrznych
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2018

  W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Sieciowy monitor obiektów do zarządzania inteligentnymi budynkami
  Publikacja

  Na rozwój energooszczędnego i inteligentnego budownictwa zarówno w Polsce, jak i na świecie – wpływa wiele czynników. Kluczowy problem stanowi wzrost złożoności i kosztów eksploatacji budynku, w tym kosztów mediów energetycznych. Z całą pewnością przyczynia się to do poszukiwania rozwiązań opartych na nowoczesnych technikach (zaawansowane technologie stają się dostępne dla coraz szerszego grona odbiorców) oraz uzyskiwania optymalnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2015

  Dobierając wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi należy zwrócić uwagę w szczególności na zdolność tych wyłączników do wykrywania odkształconych prądów różnicowych. W artykule zaprezentowano klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Przedstawiono wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • Ocena systemów uziemień z wykorzystaniem pomiarów metodą udarową
  Publikacja

  W artykule zostały omówione procedury i wymagania stawiane systemom uziemień przez przepisy normalizacyjne z punktu widzenia ich skuteczności w systemie ochrony odgromowej. Podstawą tak sformułowanej oceny są pomiary z zastosowaniem metody udarowej. Metoda taka okazuje się bardzo przydatna zwłaszcza w przypadku uziemień rozległych, jakie pojawiają się we współczesnych obiektach wskutek połączenia różnych elementów uziemiających...

 • Problemy dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2013

  W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych. Przeanalizowano dobezpieczanie bezpiecznikami oraz dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi. Zwrócono uwagę na to, że w niektórych przypadkach urządzenie dobezpieczające znacznie ogranicza możliwość wykorzystania prądu znamionowego ciągłego wyłączników różnicowoprądowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2009
 • Badanie odporności wyłączników różnicowoprądowych na przejściowe prądy różnicowe
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2009

  W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych wyłączników różnicowoprądowych przy przejściowych prądach różnicowych. Omówiono przyczyny niejednakowej odporności na przejściowe prądy różnicowe wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych o takim samym znamionowym prądzie różnicowym zadziałania. Zwrócono uwagę, że niektóre bezzwłoczne wyłączniki wysokoczułe mogą być bardziej odporne na przejściowy prąd różnicowy niż bezzwłoczne...

 • Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2009

  W artykule przedstawiono stanowisko eksperymentalne oraz badania porównawcze napędu jednokierunkowego i dwukierunkowego z silnikami indukcyjnymi o mocy 22kW. Następnie przedstawiono wyniki wdrożenia napędu dwukierunkowego w Spółdzielni Mleczarskiej "Maćkowy" w Gdańsku, gdzie napęd dwukierunkowy wykorzystano przy modernizacji wirówki do produkcji twarogu DSC1 z silnikiem o mocy 18,5kW.

 • Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2009

  Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Stąd, jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane z taniego i powszechnie stosowanego materiału - tlenku cynku wraz z dodatkami innych substancji, stanowiącymi zwykle tajemnicę producenta i decydującymi o końcowej jakości wyrobu. Produkty opuszczające fabrykę spełniają narzucone...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2008
 • Analiza i badanie wpływu wybranych wyższych harmonicznych na działanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2008

  Prądy przy zwarciach doziemnych w obwodach z pośrednimi przemiennikami częstotliwości lub innymi przekształtnikami mogą być silnie odkształcone. Wyższe harmoniczne w prądzie różnicowym znacząco wpływają na działanie wyłączników różnicowoprądowych. W artykule przedstawiono analizę teoretyczną i wyniki badań wpływu wybranych wyższych harmonicznych prądu różnicowego na rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania wyłączników różnicowoprądowych...

 • Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2008

  W artykule przedstawiono charakterystyki działania wybranych wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego i ich wpływ na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Z charakterystyk tych wynika, że wraz ze zwiększającą się częstotliwością prądu różnicowego w różnym stopniu pogarsza się czułość wyłączników różnicowoprądowych. Zwrócono także uwagę, że przy podwyższonej częstotliwości próg fibrylacji...

 • Standardy zasilania sieci ethernetowych przez kable transmisyjne - rozwój PoE
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2008

  W artykule przedstawiono rozwój koncepcji zasilania urzadzeń sieciowych przez standardowe kable ethernetowe, w szczególnosci opisano standard IEEE 802.3at. Zanalizowano również zastosowania i perspektywy rozwoju rozwišzań ethernetowych w domach prywatnych i przemyśle.

 • Standardy zasilania urządzeń sieci ethernetowych przez kable transmisyjne
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2008

  W pracy wskazano na problemy zasilania urzadzeń sieciowych, w szczególności konieczność budowania dedykowanych systemów zasilających. Przedstawiono standard IEEE 802.3af (komercyjna nazwa - Power over Ethernet (PoE))specyfikujący zasady zasilania urządzeń końcowych przez standardowe kable ethernetowe. Omówiono zasady zasilania urzdzeń proponowane w standardzie PoE, wskazano na ograniczenia wprowadzone przez IEEE 802.3af, zaprezentowano...

 • Transformacja przebiegów odkształconych w przekładnikach napięciowych
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2008

  Zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej dostarczanej poprzez system elektroenergetyczny są obecnie jednym z ważniejszych problemów coraz częściej występujących w wielu relacjach pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii. Zagadnienia te regulowane są poprzez odpowiednie dokumenty normalizacyjne, które określają szczegółowe wymagania dotyczące parametrów jakości energii dostarczanej przez dostawcę, a także ustalają graniczne...

 • Układy probiercze do prób napieciowych kabli i linii kablowych SN o izolacji polimerowej
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2008

  Przedstawiono podstawowe informacje o układach probierczych stosowanych w badaniach napięciowych prowadzonych w produkcji kabli oraz w eksploatacji linii kablowych średniego napięcia o izolacji polimerowej. Omówiono procesy zachodzące w izolacji badanych kabli, zasady działania oraz podstawowe właściwości techniczne układów probierczych wytwarzających różne rodzaje napięć: przemienne o częstotliwości przemysłowej, stałe, przemienne...

Rok 2007
Rok 2006
 • Architektura i programowanie inteligentnych sterowników opartych na układach mikroprocesorowych.
  Publikacja

  Zaprezentowano zasoby i architekturę mikrokontrolerów. Przedstawiono ideę sterowania z wykorzystaniem systemu komputerowego oraz kryteria doboru komputera do realizacji programów sterujących obiektami w czasie rzeczywistym. Scharakteryzowano metody wymiany informacji systemu komputerowego z otoczeniem. Wskazano na możliwości rozbudowy zasobów mikrokontrolera. Opisano przykładową aplikację.

 • Oddziaływanie urządzeń energoelektronicznych na układy automatyki przemysłowej
  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2006

  Zreferowano wymagania napięciowe stawiane urządzenim energoelektronicznym (UEE)i określono najczęściej występujące źródła przepięć w instalacjach z UEE. Podano mechanizmy sprzężeń zaburzeń elektromagnetycznych w instalacjach elektrycznych.Podano przykłady rozwiązań układów ochrony przepięciowej i charakterystyki kilku najczęściej stosowanych elementów ochrony przepięciowej instalacji z UEE. Omówiono zasadę koordynacji ochrony...

 • Sprzęganie w inteligentnych sterownikach mikroprocesorowych
  Publikacja

  Przedstawiono ideę realizacji wymiany informacji pomiędzy systemem komputerowym i obiektem sterowania. Opisano metodę sprzężenia bezpośredniego i z wymianą potwierdzeń. Zaprezentowano ideę sprzęgania mikrokontrolera z obiektami o działaniu ciągłym z zastosowaniem układów konwerterów A/C i C/A. Szczególny nacisk położono na dobór częstotliwości próbkowania i warianty stosowanych filtrów analogowych i cyfrowych. Opisano techniki...

wyświetlono 183 razy