Estetyka i Krytyka - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estetyka i Krytyka

The Polish Journal of Aesthetics

ISSN:

1643-1243

eISSN:

2353-723X

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

 • Filozofia (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 6 B
2011 6 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://pjaesthetics.uj.edu.pl/for-authors otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Do 2017 roku czasopismo działało pod nazwą Estetyka i Krytyka. Od stycznia 2018 roku przyjęło nazwę The Polish Journal of Aesthetics.
Obecnie ISSN: 2544-8234; eISSN: 2544-8242
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Autor może być poproszony o udostępnienie danych badawczych

Filtry

wszystkich: 7

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Czasopism

2013
2012
 • Morska fasada Gdyni - legendarna idea i jej współczesne interpretacje
  Publikacja

  Wizja morskiej fasady Gdyni stworzona została w latach trzydziestych XX wieku, w legendarnych projektach Dzielnicy Reprezentacyjnej. Realizację tej koncepcji przerwał jednak w 1939 r. wybuch wojny. Dziś temet morskiej fasady Gdyni podjęty został przez współczesnych urbanistów, lecz wizja którą przed nami roztaczają budzi wiele wątpliwości. Nastawione na dużą intensywność i gęstość zabudowy współczesne koncepcje w niewystarczającym...

2009
 • Ideologia w ogrodzie, przyrodzie i krajobrazie
  Publikacja

  autorka podejmuje próbę prześledzenia oddziaływania rozmaitych ideologii na sposób postrzegania przyrody, ogrodów i krajobrazu. dociekania rozpoczyna od xvii wieku, od związku ogrodów geometrycznych z francuskim absolutyzmem (wersal), następnie omawia wpływ brytyjskiej myśli liberalnej na ideę ogrodu swobodnego (j. addison i partia wigów), rozważa zależność pomiędzy ideałem wolności a sposobem rozumienia roli przyrody w czasie...

 • Miasto w reżimie konsumpcji

  Artykuł dotyczy kwestii ładu w przestrzeni, podporządkowanemu współczesnym przemianom cywilizacyjnym, które stwarzają pokusę odrzucania reguł przy realziacji nowych inwestycji miejskich.

 • UN Studio- Nowe trendy w architekturze
  Publikacja
  • M. Zboińska

  - Estetyka i Krytyka - 2009

  Celem recenzji jest prezentacja oraz ocena nowatorskich metod projektowych znanej awangardowej grupy projektowej z Holandii - UN Studio. Analiza monograficznej książki "Move" autorstwa Bena van Berkela i Caroline Bos w kontekście dorobku współczesnej światowej praktyki architektonicznej prowadzi do wniosku, że proponowane przez UN Studio metody projektowe oraz nietuzinkowy pogląd na dziedzinę architektury wnoszą znaczący wkład...

2007
 • O wzajemnych relacjach czlowieka, przyrody, ogrodu i miasta.
  Publikacja

  tematem artykułu jest zmieniający się w czasie stosunek człowieka do przyrody. autorka rozważa przyczyny ukształtowania się ich wzajemnej dychotomicznej relacji, która z czasem przeniosła się także na wytwory działalności człowieka jakimi są ogród i miasto. następnie przechodzi do problemu znaczenia przyrody w kształtowaniu się idei piękna oraz omawia relacje człowieka i przyrody na przykładzie jego dzieł: ogrodu i w miasta -...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2005

wyświetlono 344 razy