FOOD CHEMISTRY - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

FOOD CHEMISTRY

ISSN:

0308-8146

eISSN:

1873-7072

Dyscypliny:

 • Biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2023 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 40 A
2017 40 A
2016 40 A
2015 40 A
2014 40 A
2013 40 A
2012 45 A
2011 45 A
2010 32 A

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 14.9
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 14.9
2021 13.1
2020 11.9
2019 10.7
2018 9.8
2017 8.9
2016 7.8
2015 7.3
2014 6.6
2013 6.3
2012 6.1
2011 6

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 61

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2019
Rok 2018
 • Antioxidant properties of ferrous flavanol mixtures
  Publikacja

  Interaction of metal, especially iron ions with flavanols is considered as an important feature of these compounds and is believed to contribute to their both antioxidant and prooxidant properties. The aim of this study was to examine how Fe2+ binding to form a 4:1 (flavanol:Fe2+) mixtures affects the antioxidant properties of flavanols. ABTS∗ scavenging, protection against fluorescence bleaching induced by AAPH and hypochlorite,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Electronic noses in classification and quality control of edible oils: A review

  The growing demand for wholesome and nutritious food leads to intensification of production, which in turn can have a detrimental effect on quality and well-being of consumers. For that reason, it is important to develop novel methods of food control which would be characterized by a short time of analysis, adequate sensitivity and relatively low cost. One such technique involves the use of multi-sensory devices called electronic...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Influence of different cultivation systems on bioactivity of asparagus
  Publikacja
  • Y. Ku
  • D. Kang
  • C. Lee
  • S. Lee
  • C. Ryu
  • D. Kim
  • M. Polovka
  • J. Namieśnik
  • S. Gorinstein

  - FOOD CHEMISTRY - Rok 2018

  Evaluation of functional and bioactive compounds of Asparagus officinalis L. growing in conventional and organic greenhouse and conventional open –field farming was the aim of this research. Polyphenols in cladodes grown conventionally were higher than organic. Flavonoids and carotenoids were the highest in cladodes in open field. Organic spears were richer in total phenolics (+6.9% and +19.1%) and flavonoids (+4.7% and 16.8%)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2017
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • A headspace solid-phase microextraction method development and itsapplication in the determination of volatiles in honeys by gas chromatography
  Publikacja

  The first part of the paper presents the detailed optimisation of all steps of the determination procedureof volatiles from Polish honeys by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) as the sample preparationmethod and gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) as the method of final determination.The methodology of semi-quantative analysis allowed the isolation and identification of volatile fractioncompounds from popular...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determination of pesticide residues in food matrices using the QuEChERSmethodology
  Publikacja

  - FOOD CHEMISTRY - Rok 2011

  Oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach żywności jest ogromnym wyzwaniem głównie z powodu dużych ilości substancji przeszkadzających, które podlegają ekstrakcji razem z analitami i najczęściej wywierają negatywny wpływ na tok analizy. Z drugiej strony, zapewnienie "bezpieczeństwa żywności" wymaga monitorowania w niej pozostałości pestycydów. W artykule przedstawiono nowe podejście do oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Synthesis and characterisation of starch cuprate
  Publikacja

  The cupration of granular potato starch with ammonium tetrachlorocuprate(II) was performed by a 20 min lasting microwave-assisted process and by 40 min convectional heating. In both cases the degree of esterification (DE) did not exceed 0.0064. A higher dose of cuprate had a positive effect on DE, regardless of whether the microwave irradiation or the convectional heating was applied, and on the thermal stability of the starch...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2010
Rok 2008
 • Antioxidants and proteins in ethylene-treated kiwifruits
  Publikacja
  • Y. Park
  • S. Jung
  • S. Kang
  • B. G. Heo
  • P. Arancibia-Avila
  • F. Toledo
  • J. Drzewiecki
  • J. Namieśnik
  • S. Gorinstein

  - FOOD CHEMISTRY - Rok 2008

  W pracy porównano właściwości przeciwutleniające i profil białek owoców kiwi poddanych działaniu etylenu i powietrza. Wysokie współczynniki korelacji między całkowitą zawartością fenoli i właściwościami przeciwutleniającymi uzyskano dla trzech metod określania właściwości przeciwutleniających: ABTS, TEAC i CUPRAC. W paśmie białek owoców kiwi rozdzielonych za pomocą elektroforezy stwierdzono różnice w paśmie siarczanu dodecylu sodu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of gas chromatography-olfactometry (GC-O) in analysis and quality assessment of alcoholic beverages - a review
  Publikacja

  W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad aktywnością sensoryczną poszczególnych składników zapachów napojów alkoholowych i nad zależnościami pomiędzy zapachem, a składem chemicznym lotnej frakcji tych produktów z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej z detekcją olfaktometryczną (GC-O). GC-O jest techniką wykorzystującą możliwość oceny sensorycznej eluatu z kolumny chromatograficznej, przy czym dla każdego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 2798 razy