Geographia Polonica - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geographia Polonica

ISSN:

0016-7282

eISSN:

2300-7362

Wydawca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Dyscypliny:

  • Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
  • Nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 15 B
2017 15 B
2016 15 B
2015 15 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 10 B
2011 10 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
2019 1.9
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2019 1.9
2018 1.6
2017 1.3
2016 1.2
2015 0.8
2014 0.8
2013 0.3
2012 0.1
2011 0.1

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.geographiapolonica.pl/main-information.html otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Redakcja rekomenduje autorom zdeponowanie wraz z treścią artykułu danych o charakterze faktograficznym towarzyszącym powstaniu artykułu w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria
  • Rok

Katalog Czasopism

2009

wyświetlono 68 razy