Gospodarka Wodna - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gospodarka Wodna

ISSN:

0017-2448

eISSN:

2449-9439

Wydawca:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Dyscypliny:

 • Nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2022 40 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2022 40 Lista ministerialna 2019
2021 40 Lista ministerialna 2019
2020 40 Lista ministerialna 2019
2019 40 Lista ministerialna 2019
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Tradycyjne

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
brak danych
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Nie
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo

Filtry

wszystkich: 10

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2021
Rok 2020
 • Modelowanie matematyczne transportu lodu w rejonie projektowanego Stopnia Wodnego Siarzewo
  Publikacja

  - Gospodarka Wodna - Rok 2020

  Przedstawiono wpływ planowanego stopnia Siarzewo na Wiśle na dynamikę lodu w obszarze powyżej i poniżej stopnia. Do tego celu zaimplementowano model matematyczny i przeprowadzono symulacje numeryczne dla różnych scenariuszy. Obliczenia służyły do wyznaczeniu trasy spływu lodu przez zbiornik i poniżej zbiornika oraz sił z jakimi lód będzie oddziaływał na brzegi i dno rzeki oraz projektowane na zbiorniku wyspy. Badaniami objęto odcinek...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2017
 • Analiza wezbrania rzeki Kaczej w Gdyni po opadzie z 14 lipca 2016 roku

  W połowie lipca 2016 r. w Trójmieście, zanotowano opad atmosferyczny o sumie przekraczającej 150 mm. Opadom deszczu od godzin popołudniowych dnia 14 lipca do godzin rannych 15 lipca towarzyszył okresami bardzo silny i gwałtowny wiatr początkowo z kierunku północno-wschodniego następnie z kierunku północno-zachodniego. Opisana sytuacja hydro-meteorologiczna spowodowała znaczne wezbrania w rzekach i potokach rejonu Zatoki Gdańskiej,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hydrogeologiczny aspekt systemu zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino
  Publikacja

  Rozwój gospodarczy danego regionu jest w dużej mierze zależny od stopnia jego możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych. W celu poprawienia warunków zaopatrzenia obszaru gminy Gniewino w wodę dobrej jakości, podjęto decyzje o modyfikacji ówczesnego systemu zaopatrzenia w wodę. Po szczegółowej analizie, przyjęto koncepcję rozbudowy i modernizacji sześciu perspektywicznych ujęć wód podziemnych: Chynowie, Czymanowo, Gniewino I, Gniewino...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potencjalne możliwości transportowe drogi wodnej MDW E70 w relacji Bydgoszcz - Kostrzyn
  Publikacja

  Celem artykułu jest analiza problematyki dotyczącej żeglugi śródlądowej w polskim systemie transportowym ze szczególnym uwzględnieniem MDW E70 w relacji Bydgoszcz – Kostrzyn. Przedstawienie oczekiwań społeczności lokalnej, środowisk turystki wodnej i armatorów żeglugi śródlądowej w odniesieniu do infrastruktury transportowej dla transportu śródlądowego. Zwrócenie uwagi na problem rozwoju żeglugi śródlądowej, przy jednoczesnym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
 • LOKALNE PROBLEMY POWODZI ROZTOPOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI RZEKI BOLSZEWKI
  Publikacja

  Opracowywane w ramach wdrażania Dyrektywy Powodziowej mapy zagrożenia powodziowego nie obejmują, co wynika z przyjętej metodyki ich przygotowania, wszystkich obszarów narażonych na występowanie powodzi. W artykule omówiono jeden z takich przypadków odnoszący się do powodzi roztopowej o lokalnym zasiegu. Wykorzystując materiały archiwalne Autorzy omówili przebiegi skutki tego zjawiska , wskazując na naturalne i antropogeniczne przyczyny...

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2009
 • Ocena potencjalnego wpływu hodowli ryb łososiowatych na jakość wód powierzchniowych
  Publikacja

  - Gospodarka Wodna - Rok 2009

  W ciągu ostatnich lat, w Polsce obserwuje korzystną tendencję poprawy jakości wód powierzchniowych, wynikającą przede wszystkim z likwidacji źródeł zanieczyszczeń i coraz bardziej powszechnego zrozumienia konieczności przestrzegania prawa ochrony środowiska naturalnego. Jednak poza głównym nurtem zainteresowania znajduje się gwałtownie rozwijająca się gałąź produkcji rolnej, jaką jest hodowla rybna. Może być ona znaczącym źródłem...

Rok 2002

wyświetlono 444 razy