IM Inżynieria Maszyn - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

IM Inżynieria Maszyn

ISSN:

1426-708X

Wydawca:

Wydawnictwo Wrocławskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.not.pl/wydawnictwo/instrukcja.html otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału.
Udostępnianie możliwe tylko w celach niekomercyjnych.

Filtry

wszystkich: 10

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2013
 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych
  Publikacja

  Przedstawiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich. Omówiono modele standardowych układów kinematycznych docierania jedno- i dwutarczowego. Stan płaskości powierzchni czynnych docieraków ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym złożona kinematyka docierania maszynowego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania docierania powierzchni płasko-równoległych na docierarkach
  Publikacja

  Przedstawiono wyniki badań powierzchni docieranych na docierarkach dwutarczowych o obiegowym układzie kinematycznym. Określono wpływ nacisku jednostkowego i czasu obróbki na ubytek liniowy obrabianych elementów i chropowatość powierzchni po docieraniu oraz zmniejszanie się w czasie docierania błędów płaskości, równoległości i tolerancji wysokości przedmiotów w kształcie kołowych pierścieni ze stali ŁH15.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii
  Publikacja

  Modele wykonywane metodami przyrostowymi charakteryzują się specyficzną strukturą powierzchni tj. tzw.” efektem schodkowym”. Struktura taka zazwyczaj nie jest akceptowane przez odbiorcę i w celu uzyskania odpowiedniej jakości powierzchni wykonuje się dodatkową obróbkę np.: skrawaniem ( tzw. postprocessing). Własności powstającej struktury powierzchni można zmieniać w ograniczonym zakresie poprzez sposób ustawienia modelu na platformie....

 • Nowe narzędzia tarczowe do obróbki powierzchni płaskich na docierarkach
  Publikacja

  Przedstawiono konstrukcje narzędzi tarczowych jednolitych i modułowych do obróbki powierzchni płaskich na docierarkach tarczowych. Podano przykłady regulacji wkładek ściernych oraz porównano wyniki badan docierania standardowego z mikroszlifowaniem. Szlifowanie z kinematyką docierania to jedna z obecnych tendencji rozwoju obróbki bardzo dokładnej powierzchni płaskich i płasko-równoległych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena stanu czynnej powierzchni ściernicy ze spoiwem galwanicznym w szlifowaniu z kinematyką docierania
  Publikacja

  W przeprowadzonych badaniach określano wpływ zagłębienia ziaren diamentowych i z regularnego azotku boru w spoiwie galwanicznym na trwałość ich właściwości skrawnych. Zmiana zagłębienia ziaren wynikała z wysokości spoiwa wynoszącej 65%, 50% (typowe zagłębienie) i 35% wymiaru charakterystycznego ziaren. Zużycie i stan czynnej powierzchni ściernicy określano z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu mikro i makroskopowego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Od Redaktora
  Publikacja

  Omówiono skrótowo obszar działalności naukowej i dydaktycznej Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, uczelni, która uroczyście obchodzi Rok Jubileuszowy 110 lecia istnienia.

 • PROGNOZOWANIE MAKSYMALNYCH GRANICZNYCH WARTOŚŒCI PRĘDKOŒŚCI POSUWU DLA PROCESU PRZECINANIA DREWNA NA PILARKACH RAMOWYCH
  Publikacja

  - IM Inżynieria Maszyn - Rok 2013

  Do szacowania efektów energetycznych (moc skrawania, siła skrawania), w klasycznym podejściu, przy przecinaniu drewna piłami wykorzystuje się w obliczeniach opór właciwy skrawania, który w przypadku drewna jest funkcją wielu mniej lub bardziej istotnych czynników. Innym podejściem jest zastosowanie modelu bazującego na mechanice pękania, w którym bierze się pod uwagę oprócz wytrzymałości drewna, warunki tarcia, a także właciwość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przydatność urządzenia zmechanizowanego do wyznaczania trwałości ściernic do przecinania ręcznego
  Publikacja

  W artykule przedstawiono porównawcze wyniki badań trwałości ściernic do przecinania ręcznego, zużywanych na dwóch urządzeniach: z całkowicie ręcznym prowadzeniem przez operatora narzędzia i na urządzeniu zautomatyzowanym symulującym warunki przecinania ręcznego ściernicą. Wykazano, że dla tych dwóch urządzeń nie ma istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wartościami wskaźnika wydajności względnej GA, reprezentującego trwałość...

 • Wybrane problemy nagniatania tocznego stali twardych ceramiką na tokarce cnc
  Publikacja

  Nagniatanie jest obróbką wykończeniową, bezubytkową, polegającą na plastycznym odkształcaniu warstwy wierzchniej przedmiotu. Proces nagniatania jest zazwyczaj stosowany do stali miękkich, aczkolwiek metodę tę wykorzystuje się również do obróbki materiałów twardych, takich jak: hartowana stal, której twardoć przewyższa wartoć 40 HRC. Do nagniatania tocznego stali twardych stosowane są narzędzi z łożyskowaniem hydrostatycznym i...

Rok 2003

wyświetlono 177 razy