Instal - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instal

ISSN:

1640-8160

Dyscypliny:

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 70 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 70 Lista ministerialna 2019
2020 70 Lista ministerialna 2019
2019 70 Lista ministerialna 2019
2018 7 B
2017 7 B
2016 7 B
2015 7 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
https://informacjainstal.com.pl/informacje-dla-autorow/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
repozytorium instytucjonalne
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Przed rozpowszechnieniem / samoarchiwizacją Autor musi uzyskać pisemną zgodę Wydawcy.

Filtry

wszystkich: 60

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
 • Hydrauliczna wiarygodność wyników pomiarów terenowych stosowanych do identyfikacji oporności hydraulicznej przewymiarowanych sieci wodociągowych
  Publikacja

  - Instal - Rok 2013

  Publikacja zawiera zalecenia metodyczne dotyczące identyfikacji oporności hydraulicznej w przewymiarowanych sieciach wodociągowych na tle spotykanych nieprawidłowości. Krytycznie oceniono wyniki pomiarów terenowych, które zastosowano do tarowania komputerowych modeli przepływów (KMP) pomimo, że nie spełniały kryterium hydraulicznej wiarygodności. Ponadto zaproponowano spadek hydrauliczny jako obiektywny wskaźnik wiarygodności pomiarów,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w komorach fermentacji
  Publikacja

  Odcieki z beztlenowych procesów przeróbki osadu w komorach fermentacji (tzw. wody poosadowe) są istotnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej oczyszczalni ścieków. Odpowiednie oczyszczanie tych wód może więc, w bardzo istotny sposób wpłynąć na warunki eksploatacji oczyszczalni. Konwencjonalny proces usuwania amoniaku za pomocą dwóch faz, tj. nitryfikacji i denitryfikacji, są coraz częściej zastępowane przez jednoetapowy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Retencja w warunkach aglomeracji miejskich – zbiornik rurowy
  Publikacja

  problem retencji wód opadowych na obszarze zurbanizowanym. przykład warszawski konsekwencji braku wcześniejszej strategii. zbiornik retencyjny wód opadowych w mieście. koncepcja zbiornika rurowego. rozwiązania zbiorników rurowych np. realizacji warszawskich. problem krakowski. propozycja realizacji bezwykopowej dla obszarów szczególnie intensywnie zagospodarowanych

 • Studzienka rewizyjna z tworzywa
  Publikacja

  - Instal - Rok 2013

  Szczególne wymagania kanalizacyjnych studzienek z tworzyw sztucznych. Specyfika konstrukcji z tworzyw termoplastycznych. Problem wyboru rozwiązania, deklaracja na poziomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kategorie normowe, deklaracja producenta

 • Uciążliwość kanalizacji dla otoczenia
  Publikacja

  Przedstawiono zagadnienia uciążliwości kanalizacji dla otoczenia. Wykazano, że głównym problemem jest emisja odorów pochodzących z fermentacji siarczanowej. Złe warunki hydrauliczne sprzyjają wytrącaniu się osadów i ich fermentacji. Rozwiązanie problemu korozji nie powoduje likwidacji problemu odorów. Uszczelnienie istniejących sieci oraz użycie specjalnych filtrów z odpowiednio przygotowanym węglem aktywnym względnie wypełnieniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2012
 • Historia jednej inwestycji
  Publikacja

  - Instal - Rok 2012

  Analiza przyczyn niepowodzenia inwestycji zbiorvczej gminnej kanalizacji. Rozwiązania projektowe i zrealizowane. Błędy procesu inwestycyjnego, formalne procedury, odstępstwa od wymagań formalnych. Ocena błędów oraz konsekwencji zaistniałej sytuacji. Odpowiedzialność zawodowa i karna uczestników procesu inwestycyjnego.

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodno - ściekowej
  Publikacja

  - Instal - Rok 2012

  Problemy związane z zarządzaniem projektami współfinansowanymi. Dokumentacja, braki, zagrożenia. Przedstawione efekty wymiany doświadczeń beneficjentów.

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Distribution and concentration of heavy metals in ash during thermal process sewage sludge
  Publikacja

  - Instal - Rok 2008

  Każdego roku na świecie, obserwuje się znaczący wzrost produkcji osadów ściekowych. Przykładowo w 2006 roku, w Polsce ich ilość osiągnęła 1 mln ton w przeliczeniu na sucha masę, w tym ok. połowa pochodziła z oczyszczalni komunalnych. Problem ich zagospodarowania stanowi przedmiot zainteresowania wielu instytucji zajmujących się ochroną środowiska, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ich dotychczasowe wykorzystania polegało...

Rok 2006
 • Analiza uderzenia hydraulicznego w przewodach magistralnych
  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w przewodach sieci cieplnej. Model matematyczny stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych, które rozwiązano metodą charakterystyk. Zamieszczono przykład obliczeniowy, który dotyczy analizy uderzenia hydraulicznego w przewodzie magistralnym sieci ciepłowniczej, skladającym się z trzech odcinków o różnych długościach i średnicach.

 • Modern trends of domestic sewage treatment with separating toilets applications
  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania oczyszczania ścieków bytowych z zastosowaniem toalet kompostowych, próżniowych lub separujących. Innowacyjność tych technologii dotyczy całości rezultatu, ponieważ w sposób alternatywny dla stosowanych rozwiązań zapewniają kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z oczyszczaniem ścieków oraz zagospodarowaniem osadów. W tradycyjnych oczyszczalniach ścieków przede wszystkim oczyszcza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowoczesne technologie uzdatniania wody dla wodociągów, przemysłu spożywczego i ciepłownictwa
  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  Technologie odżelazienia, odmanganiania oraz usuwania azotu amonowego z wody znajdują zastosowanie wśród przedsiębiorstw wodociągowych i przemysłowych producentów wody do spożycia. Wobec wielu niedogodności towarzyszących tradycyjnym metodom usuwania związków manganu z wody szczególnie atrakcyjne są coraz szerzej proponowane przez technologów wody aktywne w odmanganianu materiały filtracyjne. Aktywność ich polega na działaniu...

 • Propozycja wprowadzenia układu kogeneracyjnego opartego na siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym zamiast stosowania gospodarki skojarzonej
  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  Przedstawiono propozycję zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanym ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej opartej na pracy siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym. Dla zaproponowanej elektrociepłowni oszacowano podstawowe parametry głównych urządzeń...

 • Skuteczność płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu
  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  W artykule przedstawiono rezultaty przeprowadzonych w 2005 roku prób płukania sieci wodociągowej w Biłgoraju metodą ukierunkowanego przepływu. Podstawową cechą tej metody jest realizacja scenariuszy płukania zaplanowanych za pomocą symulacji komputerowej. Znajomość parametrów hydraulicznych odróżniają ją od tradycyjnego sposobu płukania. Oceny skuteczności płukania dokonano na podstawie wyników badań laboratoryjnych popłuczyn...

 • Zużycie energii na potrzeby grzewcze w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Cz. 1
  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono zużycie energii w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich, które jest zróżnicowane i wynosi średnio 150-230 kWh/(m2a) w Europie Zachodniej i 250-400 kWh/(m2 a) w Europie Wschodniej i Centralnej. Omówiono także regulacje prawne w kilku krajach europejskich, dotyczące efektywności energetycznej i izolacyjności cieplnej budynków.

 • Zużycie energii na potrzeby grzewcze w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Cz. 2
  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  W drugiej części artykułu przedstawiono regulacje prawne szczegółowe odnoście zuzycia energii w budynkach w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej jako całości. Omówiono także emisję zanieczyszczeń w sektorze budownictwa, ktory jest znaczącym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Przedstawiono wskaźniki jednostkowego zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Pokazano także przykłady standardowej...

wyświetlono 949 razy