JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

ISSN:

0022-2860

eISSN:

1872-8014

Dyscypliny:

 • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 70 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 70 MNiSW 2019
2020 70 MNiSW 2019
2019 70 MNiSW 2019
2018 20 A
2017 20 A
2016 20 A
2015 20 A
2014 20 A
2013 20 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 20 A
2009 20 A
2008 20 A

Model czasopisma:

Hybrydowe

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
2019 4
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2019 4
2018 3.4
2017 3
2016 3
2015 2.8
2014 2.6
2013 2.6
2012 2.7
2011 2.7

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 22

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2021
2018
2017
2016
2015
 • Comparative molecular modelling of biologically active sterols
  Publikacja

  Membrane sterols are targets for a clinically important antifungal agent – amphotericin B. The relatively specific antifungal action of the drug is based on a stronger interaction of amphotericin B with fungal ergosterol than with mammalian cholesterol. Conformational space occupied by six sterols has been defined using the molecular dynamics method to establish if the conformational features correspond to the preferential interaction...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2014
2013
2011
2010
2009
2008
 • ATR FT-IR H2O spectra of acidic aqueous solutions. Insights about proton hydration

  W artykule podjęto próbę ilościowej analizy widm oscylacyjnych H2O w wodnych roztworach kwasów. Widma H2O dostarczają głównie informacji o stanie strukturalnym cząsteczek wody, wynikającym ze sprzężeń oscylatorów w układzie. Są jednak znacznie trudniejsze w interpretacji niż widma HDO. Widma wodnych roztworów kwasów jednoprotonowych (HCl, HClO4, HPF6) zmierzono posługując się spektroskopią FT-IR w technice osłabionego wewnętrznego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Molecular structures of two E-azobenzocrown ethers
  Publikacja

  - JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - 2008

  Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów posłużyła do scharakteryzowania struktury izomerów E dwóch azobenzokoron: 13- i 16-członowej. Oba związki krystalizują w układzie jednoskośnym. W komórce elementarnej, w każdym przypadku znajdują się dwie niezależne cząsteczki, różniące się konformacją, szczególnie łańcucha eterowego. Porównując konformacje ''wolnych'' makrocykli z konformacjami ich kompleksów z jonami metali wskazano,...

2007
2002

wyświetlono 303 razy