LINGVARIA Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

LINGVARIA Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN:

1896-2122

eISSN:

2392-1226

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • Językoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 13 B
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://journals.akademicka.pl/lv/about/submissions otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://akademicka.pl/dla-autorow/polityka-wydawnicza/polityka-udostepniania/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
Published Version - repozytorium instytucjonalne
Published Version - strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
Submitted Version - bez ograniczeń
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
12
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
12 miesięcy embargo dotyczy Published Version.
Autor ma możliwość udostępnienia Submitted Version bez ograniczeń i embarga czasowego.

wyświetlono 25 razy