Marketing i Zarządzanie - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing i Zarządzanie

ISSN:

2450-775X

eISSN:

2543-5574

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

brak danych
Pre-print
wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print
wersja autorska artykułu po recenzji

Tabela statusów SHERPA RoMEO

Tabela statusów SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO kolor Polityka archiwizacji
Zielony można archiwizować pre-printy i post-printy lub wersję wydawcy
Niebieski can archive post-prints
Żółty można archiwizować pre-printy
Biały nie można archiwizować żadnych materiałów
Szary brak danych

Filtry

wszystkich: 30

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2016
 • Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono zagadnienie integracji rynku na przykładzie funkcjonowania grup producenckich na rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli producentów zbóż. Grupy producenckie ze względu na swoje zalety są ważnym podmiotem wokół którego można by stworzyć dobrze funkcjonujący system skupu i przechowalnictwa zbóż. Grupy producenckie działając w otoczeniu instytucjonalnym agrobiznesu są w kręgu oddziaływania różnych...

 • Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania
  Publikacja

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania struktury źródeł finansowania pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

2015
2012
2011
 • Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich

  Artykuł poświęcono zagadnieniom relacji budowanych na rynku usług hotelarskich między klientami a pracownikami hoteli. Na podstawie - przeprowadzonych przez autorkę niniejszego opracowania - badań, dokonano oceny tworzonych więzi. Starano się wykazać wpływ jakości relacji na chęć powrotu do danego obiektu hotelarskiego. Badanie przeprowadzono na klientach wybranych hoteli Grupy Hotelowej Orbis - największej grupy hotelowej w Polsce...

  Pełny tekst w portalu

 • Zastosowanie skali SIMALTO do kształtowania cech produktu na przykładzie pracy dziekanatu

  W artykule scharakteryzowano skalę SIMALTO podając jej istotę, konstrukcję i zastosowania. W odniesieniu do wybranych cech pracy dziekanatu zbudowano tę skalę i przy jej użyciu przeprowadzono ankietę wśród studentów. Pozwoliło to na zademonstrowanie następujących kwestii: konstrukcji skali, sposobu analizy danych i przedstawiania wyników, wyciągania praktycznych wniosków. W zaończeniu wskazano pewne zalety i ograniczenia tej skali.

2010
2006

wyświetlono 183 razy