Marketing i Zarządzanie - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing i Zarządzanie

ISSN:

2450-775X

eISSN:

2543-5574

Wydawca:

Uniwersytet Szczeciński

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-SA 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-SA 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
W 2019 r. nastąpiło zamknięcie czasopisma.
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Licencja niewyłączna.

Filtry

wszystkich: 30

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2016
 • Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono zagadnienie integracji rynku na przykładzie funkcjonowania grup producenckich na rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli producentów zbóż. Grupy producenckie ze względu na swoje zalety są ważnym podmiotem wokół którego można by stworzyć dobrze funkcjonujący system skupu i przechowalnictwa zbóż. Grupy producenckie działając w otoczeniu instytucjonalnym agrobiznesu są w kręgu oddziaływania różnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania
  Publikacja

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania struktury źródeł finansowania pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
Rok 2012
Rok 2011
 • Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich

  Artykuł poświęcono zagadnieniom relacji budowanych na rynku usług hotelarskich między klientami a pracownikami hoteli. Na podstawie - przeprowadzonych przez autorkę niniejszego opracowania - badań, dokonano oceny tworzonych więzi. Starano się wykazać wpływ jakości relacji na chęć powrotu do danego obiektu hotelarskiego. Badanie przeprowadzono na klientach wybranych hoteli Grupy Hotelowej Orbis - największej grupy hotelowej w Polsce...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie skali SIMALTO do kształtowania cech produktu na przykładzie pracy dziekanatu
  Publikacja

  W artykule scharakteryzowano skalę SIMALTO podając jej istotę, konstrukcję i zastosowania. W odniesieniu do wybranych cech pracy dziekanatu zbudowano tę skalę i przy jej użyciu przeprowadzono ankietę wśród studentów. Pozwoliło to na zademonstrowanie następujących kwestii: konstrukcji skali, sposobu analizy danych i przedstawiania wyników, wyciągania praktycznych wniosków. W zaończeniu wskazano pewne zalety i ograniczenia tej skali.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2010
Rok 2006

wyświetlono 649 razy