MEASUREMENT - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MEASUREMENT

ISSN:

0263-2241

eISSN:

1873-412X

Dyscypliny:

 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Nauki o bezpieczeństwie (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
 • Astronomia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2021 200 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2021 200 MNiSW 2019
2020 200 MNiSW 2019
2019 200 MNiSW 2019
2018 30 A
2017 30 A
2016 30 A
2015 30 A
2014 30 A
2013 30 A
2012 25 A
2011 25 A
2010 27 A
2009 27 A
2008 27 A

Model czasopisma:

Hybrydowe

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2019 5.5
Punkty CiteScore
Rok Punkty
2019 5.5
2018 4.9
2017 4.5
2016 4
2015 3.6
2014 2.9
2013 2.4
2012 2.2
2011 1.8

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Polityka wydawnicza:

Pre-print
wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print
wersja autorska artykułu po recenzji

Tabela statusów SHERPA RoMEO

Tabela statusów SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO kolor Polityka archiwizacji
Zielony można archiwizować pre-printy i post-printy lub wersję wydawcy
Niebieski can archive post-prints
Żółty można archiwizować pre-printy
Biały nie można archiwizować żadnych materiałów
Szary brak danych

Filtry

wszystkich: 25

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2021
2020
2019
 • Analysis of compressive forces in CFGFT cylindrical pillars and their coatings using laboratory tests and metric spaces

  The article discusses compressive forces tests in composite-concrete pillars with the use of laboratory active experiment including the factors and properties of materials which have a significant impact on the test results and their repeatability. A polymer composite based on glass fiber reinforced resin with different fiber beam angles (20, 55 and 85) was used as a buffer/coat of the pole. Due to the problems with direct comparison...

  Pełny tekst w portalu

 • Engineering method of tire rolling resistance evaluation
  Publikacja

  Tire rolling resistance is one of the most difficult tire parameters to measure. The reason is that for modern tires the force of rolling resistance corresponds to 0.5–1% of tire load, thus measurements of very small forces must be performed in a heavily loaded system. This constitutes great problems, especially in road conditions. Laboratory measurements are easier to perform, as the environment may be better controlled, but roadwheel...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Methods of trend removal in electrochemical noise data – overview
  Publikacja

  In this paper we shall review popular methods of trend removal from electrochemical noise time records. The basic principles of operation of the six most popular methods are explained. The proposed methods are: high - pass filtering, Moving Average Removal, polynomial detrending, wavelet detrending, Empirical Mode Decomposition and Variational Mode Decomposition. Estimation of trend removal quality...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2018
2017
2013
 • Effect of waviness and roughness components on transverse profiles of turned surfaces
  Publikacja

  This paper presents the authors method of simultaneous analysis of roughness and waviness irregularity components, with the aim of better defining the key qualities and characteristics.Periodical surface machining traces may be analyzed spectrally, with the irregularity's peaks and troughs being used to define the wave's amplitude.In this work the standard composition for filtering waviness and roughness components of a surface...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2010
2009
 • A method of fault diagnosis of analog parts of electronic embedded systems with tolerances
  Publikacja

  Przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji uszkodzeń w częściach analogowych z tolerancjami elementów nieuszkodzonych mieszanych sygnałowo elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami. Metoda składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie tworzony jest słownik uszkodzeń przez aproksymację rodziny pasów lokalizacyjnych. W etapie pomiarowym wewnętrzny licznik mikrokontrolera mierzy czasy trwania impulsów...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Optimization of impedance measurements using ''chirp'' type perturbation signal
  Publikacja

  W pracy przedstawiono innowacyjny sposób pomiaru impedancji przy użyciu sygnału niestacjonarnego "chirp". W procesie akwizycji pobudzenia i odpowiedzi prądowej zastosowano zmienną częstotliwość próbkowania. Podejście takie pozwala zarówno na wielokrotne zmniejszenie ilości niezbędnych do otrzymania widma impedancyjnego rejestrowanych danych jak również upraszcza i przyspiesza proces obliczeniowy. Stwierdzono iż dokładność wyników...

2008
 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer
  Publikacja

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwości od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

2007
 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer
  Publikacja

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwosci od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2006
 • A diagnosis method of analog parts of mixed-signal systems controlled by microcontrollers.
  Publikacja

  Przedstawiono nową klasę K-D metod diagnostyki analogowych części mieszanych sygnałowo mikrosystemów bazujących na mikrokontrolerach. Metody składają się z trzech etapów: etapu przedtestowego tworzenia słownika uszkodzeń, etapu pomiarowego bazujacego na pomiarach próbek napięcia odpowiedzi układu analogowego na pobudzenie impulsem prostokątnym wykonywanych przez wewnętrzne zasoby mikrokontrolera i z etapu detekcji i lokalizacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2002

wyświetlono 528 razy