Mosty - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mosty

ISSN:

1896-7663

Wydawca:

Wydawnictwo Elamed

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022)
2018 3 B
2017 3 B
2016 3 B
2015 3 B
2012 0 C
2011 0 C

Model czasopisma:

Tradycyjne

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
brak danych
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Nie
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo

Filtry

wszystkich: 34

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2024
 • Łukowy wiadukt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku. Założenia projektowe i stan techniczny po 10 latach eksploatacji
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2024

  Artykuł przedstawia historię, projektowanie i ocenę techniczną po 10 latach eksploatacji wiaduktu WK11 w Gdańsku, będącego częścią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Opisuje proces budowy i wyzwania związane z rekonstrukcją historycznego mostu z 1914 roku, który został zniszczony podczas II wojny światowej. Autorzy szczegółowo analizują koncepcje projektowe, w tym rozważania nad schematem statycznym i zastosowanym materiałem. W...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Most średnicowy w Warszawie. Koncepcja przebudowy
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2024

  Artykuł omawia koncepcję przebudowy Mostu Średnicowego w Warszawie, który, ze względu na zły stan techniczny i nieprzystosowanie do współczesnych wymagań, wymaga rekonstrukcji. Planowana przebudowa obejmuje wykorzystanie istniejących filarów nurtowych oraz wydłużenie mostu, co pozwoli na eliminację wiaduktów nad Wisłostradą i Wybrzeżem Szczecińskim. Przedstawiono trzy warianty konstrukcyjne: kratownicę o zmiennej wysokości, skrzynkowe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane zagadnienia obliczeniowe w procesie projektowania kolejowego mostu łukowego z wieszakami w układzie siatkowym
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2024

  Artykuł omawia proces projektowania mostu łukowego nad rzeką Dunajec w ramach modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Autorzy przedstawiają szczegółowe analizy koncepcyjne i statyczno-wytrzymałościowe, które doprowadziły do wyboru konstrukcji łukowej z siatkowym układem wieszaków (network arch) zamiast kratownicy. Decyzja ta umożliwiła optymalizację zużycia materiałów oraz zwiększenie walorów estetycznych mostu....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
 • Bypass kolejowy dla wiaduktu łukowego i kratownicowego w ciągu modernizowanej linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Dobiegniew
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2021

  W artykule przedstawiono realizacje bypassu kolejowego, zlokalizowanego nieopodal miejscowości Krzyż Wielkopolski w ciągu linii kolejowej E59 na skrzyżowaniu z linią kolejową 203. Wariantowa analiza kilku zaproponowanych rozwiązań wykazała, ze wykonstruowanie bypassu na czas prowadzenia prac modernizacyjnych pozwoli na utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego, nie stworzy nadmiernych problemów podróżnym, a jednocześnie pozwoli na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ochrona katodowa stali zbrojeniowej w długoletnim okresie eksploatacji
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2021

  Zapobieganie powstawaniu ognisk korozji w zbrojeniu konstrukcji żelbetowych jest jednym z głównych czynników, które pozwalają na długą i niezawodną ich eksploatację. W artykule przedstawiono mechanizm działania protektorów cynkowych na podstawie przeprowadzonych badań in situ. Przedstawione badania wskazują, że ochrona katodowa z wykorzystaniem polskich protektorów cynkowych TOP ZINC wykazuje bardzo sprawne działanie.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane metody badań nieniszczących na przykładzie diagnostyki mostowego dźwigara kablobetonowego

  Systemy monitoringu technicznego oraz badania nieniszczące stanowią podstawę nowoczesnej diagnostyki konstrukcji, umożliwiając ocenę aktualnego stanu obiektów budowlanych, a także wykrycie zagrożeń mających wpływ na zachowanie stanu granicznego nośności oraz użytkowalności głównych elementów konstrukcyjnych. Możliwość przeprowadzenia pomiarów in situ, niejednokrotnie wspieranych zaawansowanymi analizami numerycznymi, wprowadza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • BADANIA KOMPOZYTOWEGO MOSTU DLA PIESZYCH

  Opracowany w ramach konsorcjum FOBRIDGE kompozytowy most pieszo-rowerowy jest pierwszym na świecie zwartym jednoelementowym obiektem o konstrukcji powierzchniowym, który wytworzony jest w całości w jednym cyklu produkcyjnym, uformowanym z powłoki sandwiczowej w technologii infuzji. Technologia infuzji polega na podciśnieniowym przesycaniu żywicą ułożonej na formie tzw. suchej konstrukcji (całego dźwigara w przypadku obiektu FOBRIDGE)....

 • Montaż przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego – wybrane realizacje
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2016

  W artykule przedstawiono technologię montażu przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego. We wszystkich opisanych przypadkach zastosowano stały schemat montażu składający się z trzech zasadniczych kroków: - Prefabrykacja elementów o wymiarach transportowych (transport drogowy) - Scalanie elementów w duży segment w dogodnym miejscu - Transport wodny dużego segmentu i montaż na miejscu przeznaczenia Zwrócono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Most podwieszony w Rzeszowie podczas próbnego obciążenia
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2016

  W artykule przedstawiono zakres i wyniki badań uzyskane podczas próbnego obciążenia mostu wantowego na rzece Wisłok w Rzeszowie. Jest to konstrukcja o zespolonym pomoście podwieszonym do pylonu w kształcie odwróconej litery Y o rozpiętościach teoretycznych przęseł 3×30 + 150 + 240 [m]. Zgodnie z projektem próbnego obciążenia obiektu zrealizowano badania statyczne i dynamiczne, wykorzystując łącznie szesnaście 4-osiowych samochodów...

 • O możliwościach kształtowania właściwości dynamicznych konstrukcji kładek dla pieszych
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2016

  W artykule przedstawiono doświadczenia własne autora związane ze „strojeniem” dynamicznym konstrukcji kładek dla pieszych. W celu potwierdzenia poprawności założeń przeprowadzono szereg złożonych analiz dynamicznych wykorzystujących nieliniowe procedury i modele. Opisano zrealizowane przykłady.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie geotechniczne przyczółków z gruntu zbrojonego geosyntetykami
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2016

  Ogólne zasady projektowania konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego. Specyfika projektowania przyczółków. Wymiarowanie zbrojenia geosyntetycznego według EBGEO 2010. Zalecenia BS 8006 dotyczące doboru zbrojenia geosyntetycznego. Podsumowanie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Łukowa kładka dla pieszych przez rzekę Wartę we Wronkach
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2015

  W artykule opisano konstrukcję kładki dla pieszych przez Wartę we Wronkach. Przedstawiono pierwotną wersję konstrukcji obiektu. Omówiono modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania projektu wykonawczego. Zaprezentowano zdjęcia z montażu przęsła nurtowego oraz zdjęcia po zakończonej budowie kładki. Na rysunkach przedstawiono szczegóły konstrukcyjne, przekroje poprzeczne oraz modele obliczeniowe konstrukcji obiektu.

 • Monitoring konstrukcji mostu podwieszanego i extradosed : Wybrane zagadnienia.
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2015

  Artykuł stanowi podsumowanie ostatnich prac autora związanych z projektowaniem i oceną skuteczności systemu monitorowania konstrukcji mostu podwieszonego i extradosed. W artykule przedstawiono również system monitoringu konstrukcji zastosowany na moście typu extradosed przez Wisłę koło Kwidzyna oraz zaprezentowano przykładowe wyniki monitoringu.

 • MONTAŻ MOSTU UNIWERSYTECKIEGO W BYDGOSZCZY
  Publikacja

  - Mosty - Rok 2015

  Oddany do użytkowania w grudniu 2013r. Most Uniwersytecki w Bydgoszczy jest obiektem o charakterystycznej i nietypowej formie, wzbudzającej różne emocje od stanu zachwytu po silną krytykę. Nie ulega wątpliwości, że ze względu na znaczny stopień skomplikowania konstrukcji, jego budowa była zadaniem nietrywialnym, stawiającym przed wykonawcą najwyższe wymagania zawodowe. W artykule porusza się wybrane zagadnienia związane z montażem...

 • Zastosowanie pali wierconych wielkośrednicowych w fundamentowaniu obiektów mostowych
  Publikacja

  Charakterystyka pali wierconych wielkośrednicowych w kontekście zastosowania do posadowienia obiektów mostowych. Opis technologii wykonania i metod wzmacniania nośności pali. Przykłady realizacji z wynikami badań nośności pali.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
Rok 2013

wyświetlono 2725 razy