Nauka i Szkolnictwo Wyższe - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

ISSN:

1231-0298

Wydawca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/about otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/about otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
repozytorium instytucjonalne
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Autor zachowuje prawa do opublikowanego materiału.

Filtry

wszystkich: 11

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2018
Rok 2012
Rok 2006
 • Metoda DEA pomiaru efektywności działalności szkół wyższych

  Celem artykułu jest przedstawienie oceny problematyki efektywności funkcjonowania instytucji edukacyjnych. Jednym ze skutecznych rozwiązań w tym zakresie jest Data Envelopment Analysis (DEA). Przedstawiono przykłady jej wykorzystania do pomiaru efektywności procesów tworzenia i udostępniania wiedzy.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Uniwersytet: tradycyjny-przedsiębiorczy-oparty na wiedzy
  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie transformacji uniwersytetów od modelu klasycznego, przez uniwersytet przedsiębiorczy, do uniwersytetu - organizacji podporządkowanej wiedzy. Pierwsza część zawiera rys historyczny, który jest, zdaniem Autora, bardzo istotny, gdyż pozwala uzmysłowić sobie złożoność czynników mających wpływ na kierunki ewolucji współczesnych uczelni. W drugiej części, odnoszącej się do przyszłości uniwersytetu,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2005
Rok 2003
Rok 2002
 • Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą

  Potrzeba zarządzania jakością w szkołach wyższych jest rezultatem gwałtownego wzrostu ilościowego instytucji akademickich, niewystarczającego finansowania szkolnictwa wyższego, trendów demograficznych oraz rosnącej konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Do oceny jakości usług świadczonych przez uczelnie Autorzy proponują wykorzystanie dobrze znanego w biznesie modelu jakości usług Servqual. Wskazują zarówno korzyści, jak i trudności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Uniwersytet - świątynia wiedzy czy sprawnie działająca organizacja
  Publikacja

  W artykule wskazano przykłady szkół wyższych, w których postawiono na przedsiębiorczość, osiągając sukces, tj. zmniejszając udział środków publicznych w budżecie. Zdaniem autora podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu przez uczelnię stanie się budowanie bazy informacyjnej koniecznej do konkurowania o wyobrażenie o przyszłości sektora szkolnictwa wyższego. Celem uczelni powinien być aktywny udział w grze konkurencyjnej, a nie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 664 razy