Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

Social Inequalities and Economic Growth

ISSN:

1898-5084

eISSN:

2658-0780

Wydawca:

Uniwersytet Rzeszowski

Dyscypliny:

 • nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
 • ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
 • nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
 • nauki socjologiczne (Dziedzina nauk społecznych)
 • stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 10 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-SA 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-SA 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://journals.ur.edu.pl/nsawg/authors-guide otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

Filtry

wszystkich: 15

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
 • Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy

  Celem artykułu jest pilotażowa próba dokonania uzupełnienia oceny efektywności rynków pracy wynikami uprzednio przeprowadzonej analizy mobilności międzysektorowej płac oraz zatrudnienia. Ocena mobilności międzysektorowej przeprowadzona zostanie dwutorowo: z jednej strony za pomocą uzupełnienia jej o zobrazowanie reakcji rynków na międzysektorowe przesunięcia zatrudnienia, a z drugiej z użyciem ocen zagregowanej zmiany zróżnicowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
Rok 2015
 • Ontologiczna inżynieria wiedzy
  Publikacja

  - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - Rok 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Zasoby, struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

  W artykule tym skupiono się na weryfikacji zależności pomiędzy poziomem zróżnicowania hierarchii płacowej i zasobowej a stopniem wzrostu gospodarczego. Autor podjął więc próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poza powszechnie znanym związkiem między poziomem zasobu kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym, istotne znaczenie ma również jego wewnętrzna struktura. Struktura kapitału ludzkiego przedstawiona została za pomocą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2011
 • Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych.

  Niniejsze opracowanie jest poświęcone problematyce rozwoju postaw preprzedsiębiorczych w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych. Domena biznesu rodzinnego jest obszarem mało zbadanym w odniesieniu do polskich realiów. W przypadku Polski, jak i innych krajów, które przeszły proces transformacji z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, uwarunkowania dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej mają specyficzny charakter....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 1433 razy