Optimum. Studia Ekonomiczne - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimum. Studia Ekonomiczne

ISSN:

1506-7637

Wydawca:

Uniwersytet w Białymstoku

Dyscypliny:

 • Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 10 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://optimum.uwb.edu.pl/dopobrania/Umowa_licencyjna_polska_Optimum_2018.pdf otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Typ licencji Creative Commons na podstawie korespondencji.
Licencja niewyłączna.

Filtry

wszystkich: 11

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2022
 • DETERMINANTY (NIE)PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH

  Cel – Celem artykułu jest identyfikacja determinant przejrzystości finansów samorządowych oraz wskazanie, które z nich pozytywnie i negatywnie oddziałują na jej poziom, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Metody – Artykuł ma charakter teoretyczny, jest oparty na przeglądzie literatury przedmiotu z zakresu ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania oraz socjologii. Wykorzystano metodę analizy deskryptywnej oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
 • Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych

  Starzenie się ludności to zjawisko globalne [Kijak, Szarota, 2013, s. 6]. Oznacza ono zmiany w strukturze wieku ludności, polegające na rosnącej liczbie i udziale osób reprezentujących starsze grupy wiekowe w populacji ogółem. Pociąga za sobą zmiany jakościowe – na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego [Szatur-Jaworska, 2013, s. 348]. Rynek pracy stanowi jeden z wymiarów, w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Społeczne zamówienia publiczne
  Publikacja

  - Optimum. Studia Ekonomiczne - Rok 2018

  Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych. W artykule przedstawiono pojęcie i genezę społecznych zamówień publicznych, ich rozwój w polskim systemie zamówień publicznych oraz wykorzystywanie klauzul społecznych przez zamawiających. Zwrócono uwagę, powołując się na dane z przeprowadzonej kontroli przez NIK, że promowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTW SAMORZĄDOWYCH PO WPROWADZENIU INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA
  Publikacja

  - Optimum. Studia Ekonomiczne - Rok 2018

  Określenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia jest ważną kwestią dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, a jej ranga jeszcze rośnie, jeśli samorząd odczuwa silną presję na dbanie o rozwój obszaru, na którym funkcjonuje, borykając się równocześnie z niedostatkiem dochodów. Taka sytuacja dotyczy większości województw samorządowych, które spośród wszystkich szczebli struktury samorządowej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
Rok 2014
Rok 2013

wyświetlono 684 razy