Optimum. Studia Ekonomiczne - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimum. Studia Ekonomiczne

ISSN:

1506-7637

Wydawca:

Uniwersytet w Białymstoku

Dyscypliny:

 • Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 70 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 70 Lista ministerialna 2019
2020 70 Lista ministerialna 2019
2019 70 Lista ministerialna 2019
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 10 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://optimum.uwb.edu.pl/dopobrania/Umowa_licencyjna_polska_Optimum_2018.pdf otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Typ licencji Creative Commons na podstawie korespondencji.
Licencja niewyłączna.

Filtry

wszystkich: 10

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
 • Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych

  Starzenie się ludności to zjawisko globalne [Kijak, Szarota, 2013, s. 6]. Oznacza ono zmiany w strukturze wieku ludności, polegające na rosnącej liczbie i udziale osób reprezentujących starsze grupy wiekowe w populacji ogółem. Pociąga za sobą zmiany jakościowe – na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego [Szatur-Jaworska, 2013, s. 348]. Rynek pracy stanowi jeden z wymiarów, w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Społeczne zamówienia publiczne
  Publikacja

  - Optimum. Studia Ekonomiczne - Rok 2018

  Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych. W artykule przedstawiono pojęcie i genezę społecznych zamówień publicznych, ich rozwój w polskim systemie zamówień publicznych oraz wykorzystywanie klauzul społecznych przez zamawiających. Zwrócono uwagę, powołując się na dane z przeprowadzonej kontroli przez NIK, że promowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTW SAMORZĄDOWYCH PO WPROWADZENIU INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA
  Publikacja

  - Optimum. Studia Ekonomiczne - Rok 2018

  Określenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia jest ważną kwestią dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, a jej ranga jeszcze rośnie, jeśli samorząd odczuwa silną presję na dbanie o rozwój obszaru, na którym funkcjonuje, borykając się równocześnie z niedostatkiem dochodów. Taka sytuacja dotyczy większości województw samorządowych, które spośród wszystkich szczebli struktury samorządowej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
Rok 2014
 • How Does International Competitiveness Affect Economic Development? A Two-Phase Hypothesis

  This paper analyses the impact of international competitiveness on economic development, based on the World Economic Forum Global Competitiveness Index (GCI) and GDP/capita of 125 countries during the period 2007-2010. The results reveal two phases of the evolution of competitiveness. When GCI < 4.5 (on 1-7 scale), any improvement of a country’s competitiveness affects current development more than future development. When...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw
  Publikacja

  Głównym celem artykułu jest ukazanie rodzajów i zasad stosowania korekt w wycenie przedsiębiorstw. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano wyniki badań dotyczące różnych koncepcji kalkulacji premii oraz dyskont, ich poziomów i czynników je kształtujących. Zaznaczono, iż podczas ich stosowania w wycenie spółki do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie i uwzględniać jego charakterystykę. W drugiej części opracowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2013

wyświetlono 397 razy