Organizacja i Kierowanie - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organizacja i Kierowanie

Organization and Management

ISSN:

0137-5466

eISSN:

2300-2530

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dyscypliny:

 • ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
brak danych
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Nie
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Dostęp Gratis Open Access (Bronze Open Access).

Filtry

wszystkich: 9

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2015
 • Nowoczesny menedżeryzm sądowy
  Publikacja

  Celem artykułu jest ocena rozwiązań przyjętych w wymiarze sprawiedliwości dotyczących zarządzania nim przez profesjonalne podmioty. Artykuł odpowiada na pytania, na ile formalne kompetencje menedżerów sądowych pokrywają się z kompetencjami merytorycznymi i praktycznymi. I wreszcie, na ile menedżerowie są świadomi wyzwań stojących przed współczesnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Brak wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
 • Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań
  Publikacja
  • W. Włosiński
  • A. Szerenos

  - Organizacja i Kierowanie - Rok 2006

  Artykuł zawiera główne wnioski z badań doktorskich koncentrujących się na występującej sieci powiązań w trójkącie: przedsiębiorstwa wysokiej technologii- nauka- regionalne i lokalne władze publiczne na Mazowszu. W wyniku przeprowadzonych badań w obrębie Obszaru Metropolitarnego Warszawy udało się zidentyfikować quasi-klastry: optyczny i informatyczny wraz ze wskazaniem braków w ich funkcjonowaniu i opisem przewidywanych kierunków...

 • Kultura korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność
  Publikacja

  W artykule przedstawiono charakterystykę korporacji transnarodowych, omówiono istotę kultury organizacyjnej jako ogniwa spajającego działalność korporacji oraz znaczenie społecznej odpowiedzialności jako systemu wartości kultury organizacyjnej korporacji transnarodowych. Artykuł obejmuje również analizę form regulacji działalności korporacji transnarodowych.

Rok 2003
 • Praktyki zarządzania wdrażaniem nowych produktów
  Publikacja

  W artykule zidentyfikowano praktyki wdrażania nowych produktów stosowane przez krajowych producentów dóbr trwałego użytkowania (DTU), które wiążą się z wysokimi wynikami w tym zakresie. Praktyki te określono na podstawie analizy danych pierwotnych zebranych za pomocą ankiety pocztowej, którą przeprowadzono wśród krajowych producentów DTU zatrudniających powyżej stu pracowników.

wyświetlono 1843 razy