Pismo PG - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pismo pg

SHERPA RoMEO status:

Szary Pomoc
Pre-print
wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print
wersja autorska artykułu po recenzji

Tabela statusów SHERPA RoMEO

Tabela statusów SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO kolor Polityka archiwizacji
Zielony można archiwizować pre-printy i post-printy lub wersję wydawcy
Niebieski can archive post-prints
Żółty można archiwizować pre-printy
Biały nie można archiwizować żadnych materiałów
Szary brak danych

ISSN: 1429-4494

Współczynnik Impact Factor

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Punkty Ministerialne

Punkty Ministerialne
Lista Rok Punkty
C 2011 0

Filtry

wszystkich: 146

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2002
2003
2004
2005
2006
2007
 • Internet w procesie kształcenia studentów
  Publikacja

  Wirtualna rzeczywistość sieci komputerowych staje się coraz bardziej obecna w naszym życiu. Internet odgrywa rosnącą rolę w edukacji, rekrutacji, handlu, sprawowaniu władzy oraz rozrywce. Dlatego też zastanowić się trzeba, na jakie problemy napotykają wykładowcy przy tworzeniu materiałów dostępnych przez Internet oraz studenci w związku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do pozyskiwania informacji i wiedzy....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Od podstawy programowej do standardów kształcenia
  Publikacja

  Wprowadzenie "nowej matury" w prowadzenie nowej matury w 2005 roku zrewolucjonizowało proces rekrutacji na wyższe uczelnie. Szkoły wyższe nie chciały początkowo rezygnować z egzaminów wstępnych, próbując zmienić ich formułę, jednak w 2006 roku Ministerstwo Edukacji ograniczyło możliwości przeprowadzania takich „testów kompetencji” tylko do nielicznych przypadków. Co roku egzamin maturalny zmienia niektóre...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Prawne aspekty wykorzystania Internetu w procesie kształcenia studentów
  Publikacja

  Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nabierają coraz większego znaczenia w związku z rozwojem technologii informacyjno−komunikacyjnych. Pozwalają one na zastosowanie nowych form przekazywania wiedzy oraz komunikacji nauczycieli akademickich i studentów. Pamiętać należy, że przepisy dotyczące usług internetowych nie zostały stworzone z myślą o regulacji e−nauczania. W 2006 roku Ministerstwo...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • W poszukiwaniu najlepszego modelu dydaktyki akademickiej

  W związku z coraz słabszym przygotowaniem merytorycznym kandydatów na studia, od kilku lat poszukujemy w Polsce modelu dydaktyki akademickiej, który pozwoliłby nam w dalszym ciągu - mimo obniżenia poziomu wiedzy kandydatów przyjętych na studia - na kształcenie studentów na wysokim poziomie. Niestety, w tej chwili nie tylko kształcimy inżynierów, ale również uzupełniamy zaległości powstałe na niższych poziomach edukacji. Wprawdzie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2008
 • E-learning - prawdziwa czy fikcyjna koncepcja edukacyjnego rozwoju uczelni
  Publikacja

  Nie można zaprzeczyć, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych oraz Internetu pozwala na dodanie istotnych, z punku widzenia dydaktyki, komponentów edukacyjnych tworzących kompetencje i umiejętności zawodowe, a także te czysto akademickie. Trzeba rozważyć, czy wszystkie strony procesu dydaktycznego na uczelni są przygotowane do e−learningu. Oczywistym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej bazy sprzętowej i przygotowanej kadry...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 - Matematyka - cz.1
  Publikacja

  Powrót obowiązkowej matematyki na egzaminie maturalnym po prawie 30 latach to spora zmiana. Od maja 2010 roku matematykę będą zdawać wszyscy przystępujący do matury jako przedmiot obowiązkowy. Tymczasem według międzynarodowych badań edukacyjnych PISA (Programme for International Student Assessment, OECD), w dziedzinie matematyki polscy uczniowie nie wypadają najlepiej – poniżej średniej europejskiej. Aby nie wywołać zapaści...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 - Matematyka (cz. 2)
  Publikacja

  Artykuł omawia pewne czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o powrocie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze oraz wskazuje na potrzeby zmian w systemie kształcenia z tego przedmiotu na uczelniach technicznych. Z pewnością można twierdzić, że matematyka jest nauką ścisłą opartą na dedukcji, czyli metodzie dochodzenia do wniosków z uwzględnieniem praw logiki w sposób absolutnie pewny. Dlatego jest to przedmiot...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie matematyki w uczelniach technicznych w kontekście standardów kształcenia

  W dniach 22−24 września 2008 r. we Wrocławiu odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, zorganizowana przez Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Politechnikę Gdańską na tej konferencji reprezentowali nauczyciele akademiccy – dr Barbara Wikieł, dr Anita Dąbrowicz−Tlałka i mgr Mariusz Kaszubowski. W swoim referacie dr Barbara...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Udane wdrożenie blended learning'u - problem techniczny czy kulturowy?
  Publikacja

  Uczelnie wyższe coraz chętniej angażują się w konstruowanie wortali internetowych, które nie tylko mają stanowić uzupełnienie wiedzy studentów (i pracowników) z danej dziedziny wiedzy, ale i są wizytówką uczelni, która świadczy o poziomie kształcenia. Światowe doświadczenia związane z e−learning’iem nie zachęcają do zbytniego angażowania się w tę formę edukacji. Natomiast blended learning wydaje się idealnym rozwiązaniem. Zazwyczaj...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wydział Mechaniczny w kadencji 2005-2008
  Publikacja

  Przedstawiono podjęte działania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w latach 2005-2008 w obszarze edukacji, badań i wdrożeń, zarzadzania infrastrukturą i bezpieczeństwem finansowym oraz promocją

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2009
 • Dyskalkulia – „szansa" czy problem przyszłorocznych maturzystów
  Publikacja

  Coraz częściej mówi się o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania (dysleksja), poprawnej pisowni (dysortografia) i dbaniu o właściwy poziom graficzny pisma (dysgrafia). Określenie specyficzne wskazuje na wąski zakres trudności w uczeniu się i ich szczególny charakter. Według prowadzonych badań ocenia się, że specyficzne trudności w nauce dotyczą 10–15% populacji wszystkich uczniów (w międzynarodowej klasyfikacji chorób...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 – podstawowe wymagania egzaminacyjne z matematyki
  Publikacja

  Część ekspertów ostrzega, że w 2010 roku matura z matematyki może zakończyć się prawdziwym pogromem zdających – szczególnie w technikach i liceach profilowanych. Eksperci PISA (Programme for International Student Assessment – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD, którego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia, w celu poprawy jakości nauczania i organizacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 145 razy