Pismo PG - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pismo pg

SHERPA RoMEO status:

Szary Pomoc
Pre-print
wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print
wersja autorska artykułu po recenzji

Tabela statusów SHERPA RoMEO

Tabela statusów SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO kolor Polityka archiwizacji
Zielony można archiwizować pre-printy i post-printy lub wersję wydawcy
Niebieski can archive post-prints
Żółty można archiwizować pre-printy
Biały nie można archiwizować żadnych materiałów
Szary brak danych

ISSN: 1429-4494

Współczynnik Impact Factor

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Punkty Ministerialne

Punkty Ministerialne
Lista Rok Punkty
C 2011 0

Filtry

wszystkich: 147

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2019
2018
2017
2016
 • 50 lat minęło - z historii studenckich seminariów naukowych mechaników
  Publikacja

  Przedstawiono 50-letnią historie Seminariów Naukowych Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników na Wydziale Mechanicznym PG. Podano organizatorów poszczególnych edycji oraz zwycięzców wygłoszonych referatów w kategorii studenci, dyplomanci i doktoranci. W seminariach brali udział nie tylko uczestnicy z Politechniki Gdańskiej, ale i z innych technicznych uczelni krajowych i zagranicznych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Druga edycja Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT
  Publikacja

  - Pismo PG - 2016

  W dniach 18–20 marca 2016 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się II Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT. Podobnie jak pierwszą edycję Konferencji beIT, tegoroczne spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Zarządzanie IT przy wsparciu Katedry Inżynierii Oprogramowania, WETI oraz JM Rektora PG. Do przeprowadzenia 15 warsztatów, 4 sesji dyskusyjnych round tables oraz 5 wykładów organizatorzy zaprosili...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Laboratorium Badawcze Hydroakustyki uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
  Publikacja

  W dniu 11 maja 2016 roku Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji i tym samym potwierdziło kompetencje Laboratorium Badawczego Hydroakustyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Latająca Kawiarenka Naukowa Akademii Młodych Uczonych
  Publikacja

  - Pismo PG - 2016

  W artykule opisano spotkanie Latającej Kawiarenki Naukowej mającej na celu popularyzację nauki z zakresu diagnostyki i mechaniki konstrukcji. Kawiarenka zatytułowana „Diagnostyka, czyli jak rozpoznać, czy konstrukcja budowlana choruje” została zorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN oraz Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo w grudniu 2015 r.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • O dydaktyce w czasie BFN-u
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wybrane aspekty dydaktyczne związane z przygotowaniem imprezy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki

 • Polarny wrzesień „Polska Stacja Polarna – Spitsbergen”. XXXIX Wyprawa Polarna, Hornsund 2016
  Publikacja

  - Pismo PG - 2016

  W dniach od 6 września do 1 października 2016 roku uczestniczyłyśmy w XXXIX Wyprawie Polarnej Instytutu Geofizyki PAN. Ekspedycja naukowa ujęta była w programie badawczym zawartym w projekcie grantowym finansowanym przez NCN, pt. „Badanie modyfikacji chemizmu wód zlewni rzeki Revelvy (obszar fiordu Hornsund, Spitsbergen) przez zanieczyszczenia antropogeniczne przy zróżnicowanym zasilaniu przez wody atmosferyczne”.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pomnik króla Władysława Jagiełły w Nowym Jorku odzyskał dawny blask
  Publikacja

  W dniach 29 i 30 października 2006 roku odbyła się na Manhattanie polonijna uroczystość poświęcona ponownemu odsłonięciu odnowionego własnie pomnika króla Władysława Jagiełły, Jednym z animatorów tych uroczystości był dr Janusz Romański, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W artykule przedstawiono krótka historię pomnika oraz przebieg okolicznościowego sympozjum i plenerowej uroczystości w Central Parku.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pomorski Festiwal Nauki w bibliotece
  Publikacja

  ..

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Prof. Romuald Kolman (1922-2016) - wspomnienie
  Publikacja

  27 lutego na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku pożegnano prof. Romualda Kolmana, twórcę gdańskiej szkoły jakości, związanego z Politechniką Gdańską i Wydziałem Mechanicznym od roku 1964. W artykule przedstawiono dzieciństwo R. Kolmana i lata szkolne we Lwowie, studia i pierwszą pracę na Politechnice Wrocławskiej, działalność wydawniczą i pracę naukową w Wojskowej Akademii Technicznej, działalność naukową, dodaktyczną i organizacyjną...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Sukcesy studentów WILiŚ
  Publikacja

  W artykule przedstawiono sukcesy studentów WILiŚ związane z badaniami współczynników oporów lokalnych przy przepływie w przewodach wielowarstwowych

 • wyKOMBinuj mOst 2016 – ogólnopolski konkurs budowy mostów z papieru
  Publikacja

  - Pismo PG - 2016

  W dniach 4–6 maja 2016 roku po raz kolejny odbył się ogólnopolski konkurs konstruktorski „wyKOMBinuj mOst 2016” organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Była to już 9. edycja wydarzenia, które na przestrzeni lat zyskało renomę i prestiż w całej Polsce.

 • Zielono na minidachu
  Publikacja

  W artykule przedstawiono przygotowanie i rozpoczęcie badań na modelu zielonego dachu

2015
 • Biblioteka otwarta dla dzieci
  Publikacja

  ...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • biblioteka w nowej aranżacji
  Publikacja

  ,

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dr inż. Józef Niegoda wyróżniony godnością Honorowego Senatora Hochschule Bremen.
  Publikacja

  Przedstawiono pokrótce historie współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a Hochschule Bremen. Scharakteryzowano dokonania dra Józefa Niegody z Wydziału Mechanicznego PG w rozwijaniu tej obustronnie korzystnej współpracy. Trwająca od ponad 30 lat współpraca naukowa i dydaktyczna PG z HSB została po raz kolejny doceniona i wyróżniona, tym razem w Bremie, przez wyróżnienie dr. inż. J.Niegody godnością Honorowego Senatora Hochschule...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Edward Kajdański. Z Harbinu do Gdańska - śladami wybitnego absolwenta.
  Publikacja

  Przedstawiono niezwykłe życie i twórczość absolwenta Wydziału Mechanicznego z roku 1960, dyplomaty, pisarza i dziennikarza, wybitnego znawcy historii, kultury i medycyny Dalekiego Wschodu, wpisane w losy harbińskiej Polonii.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym
  Publikacja

  Kształcenie inżynierów stanowi niezwykle istotny element systemu edukacyjnego każdego nowoczesnego państwa, ponieważ to właśnie dobrze przygotowana kadra inżynierska decyduje o tempie rozwoju i poziomie infrastruktury danego kraju. Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacyjnym jest naturalną konsekwencją „informatyzacji” życia. Pokolenia dorastające w świecie wszechobecnych komputerów, urządzeń mobilnych i cyfrowej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji
  Publikacja

  Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej II Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” („e-Technologies in Engineering Education”). Konferencja miała na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, przedstawiano przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jubileusz prof. Romualda Puzyrewskiego
  Publikacja

  Omówiono działalność prof . Romualda Puzyrewskiego na Wydziale Mechanicznym z okazji jego 80. urodzin. Uroczystości jubileuszowe odbyły się podczas wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w dniu 25 września 2015 r. w Audytorium Novum PG.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Konkurs budowy mostów z papieru – wyKOMBinuj mOst 2015
  Publikacja

  - Pismo PG - 2015

  W artykule opisano konkurs budowy mostów z papieru wyKOMBinuj mOst 2015 organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Była to już ósma edycja tego ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Prezydenta Miasta Gdańska, Akademii Młodych Uczonych PAN, Związku...

 • Kuchnia edukacyjna – czym skorupka za młodu nasiąknie...
  Publikacja

  W praktyce nauczyciela akademickiego oczekujemy łatwych, tanich i szybkich przepisów, które pomogą nam motywować studentów do nauki. Przemiany w szkolnictwie, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, oraz nowe technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głęboki przełom we współczesnym społeczeństwie. Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian na poziomie myślenia zarówno...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Studencka przestrzeń modelowania matematycznego, czyli nowy budynek CNMiKnO
  Publikacja

  - Pismo PG - 2015

  W ramach projektu „Inżynier Przyszłości” powstał nowy budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość zintegrowany w jedną całość z Centrum Nanotechnologii B. To kolejny element nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej zbudowany w oparciu o najnowsze technologie ICT i wyposażony w nowoczesne narzędzia modelowania matematycznego i wizualizacji danych....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wyniki studenckiej ankiety dotyczącej platformy Moodle na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Publikacja

  Artykuł przedstawia podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród studentów 5. semestru kierunku transport na WILiŚ Politechniki Gdańskiej na temat użyteczności i atrakcyjności wzbogacania klasycznych zajęć przez kursy internetowe. Otrzymane wyniki potwierdziły oczekiwaną akceptację ze strony studentów wzbogacania kursów tradycyjnych kursami na platformie Moodle. Odpowiedzi na pytania otwarte pozwoliły zidentyfikować kilka obszarów,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2014
2013
 • Budowanie wizerunku uczelni otwartej na światłe idee, zaangażowanej w poprawę jakości życia w mieście
  Publikacja

  Artykuł traktuje o potrzebie nowej kultury mobilności w mieście i o roli ośrodków uniwersyteckich w kształtowaniu pożądanych społecznych postaw transportowych. Na przykładzie Politechniki Gdańśkiej opisano sytuacje konfliktowe występujące w w następstwie braku zarządzania mobilnością społeczności akademickiej a w szczególności pro-motoryzacyjnej polityki parkingowej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Czas inżynierów
  Publikacja

  Każdego roku budowlane wydziały politechnik krajowych organizują coraz bardziej atrakcyjne wydarzenia, na które składają się seminaria, konferencje naukowe, prezentacje firm, a także wzbudzające najwięcej emocji konkursy konstruktorskie. Nasza Alma Mater szczyci się od wielu lat cyklicznym konkursem „wyKOMBinuj mOst” organizowanym przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO (Katedra Mechaniki Budowli i Mostów, Wydział Inżynierii...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Drugie Igrzyska Akademii ETI
  Publikacja

  W sobotę 2 lutego 2013 r. odbyły się drugie Igrzyska Akademii ETI zorganizowane przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W tegorocznych Igrzyskach udział wzięli uczniowie z 7 szkół województwa pomorskiego.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • eMocje związane z eNauczaniem
  Publikacja

  - Pismo PG - 2013

  Ludzie od najdawniejszych czasów mieli określone prawa i zwyczaje, oparte na właściwych im systemach wierzeń i wartości, według których starali się żyć. Żaden, nawet najbardziej złożony, system wartości nie jest jednak stały. System widzenia świata, podstawowych wartości, struktur społecznych i politycznych ulega cyklicznie głębokim przemianom. Wielu badaczy twierdzi, że wystarczy upływ pięćdziesięciu lat, aby przeorganizować...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • eNauczanie – wykorzystajmy potencjał, jaki niesie za sobą technologia
  Publikacja

  Popyt na zaawansowaną edukację jest ogromny – dotyczy to nie tylko młodych ludzi, ale również dorosłych szukających ścieżek dalszego kształcenia lub budowania nowych dróg swojej kariery zawodowej. Uczelnie wyższe są pod ogromną presją finansową – chcą pogodzić kształcenie egalitarne z elitarnym. Z formalnej edukacji na poziomie wyższym obecnie korzysta znaczna liczba odbiorców, o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Instytucje...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki - KSTiT 2013
  Publikacja

  Konferencja ta stanowi tradycyjne forum do prezentacji nowych wyników uzyskanych przez krajowe zespoły badawcze w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także dyskusji na aktualne tematy badawcze i poszukiwania perspektywicznych kierunków prac badawczo-wdrożeniowych

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • O aspektach politechnicznych w Księdze Rodzaju
  Publikacja

  .

 • Postępujące starzenie się Europy, czyli co nas czeka za trzydzieści lat
  Publikacja

  Problem starzenia się dotyka wszystkich państw europejskich, choć w nierównym stopniu. Państwa skandynawskie, dzięki temu, że już w latach 70. XX w. podjęły działania w zakresie polityki prorodzinnej oraz włączenia zawodowego i promowały ideę aktywnego starzenia się, mają znacznie lepsze perspektywy demograficzne niż kraje takie jak Polska.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Profesor Edward T.Geisler
  Publikacja

  Przedstawiono dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne profesora zw. dr inż. Edwarda Tadeusza Geislera, jednego z pionierów Politechniki Gdańskiej i Wydziału Mechanicznego. Omówiono wybrane aspekty studiowania politechnicznego we Lwowie do roku 1945.

 • Refleksje nt. polskości Gdańska w czasie II Wojny Światowej
  Publikacja

  .

 • Regionalna Biblioteka Nanotechnologii
  Publikacja

  ..

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola Politechniki Gdańskiej w kształtowaniu nowej kultury mobilności w mieście
  Publikacja

  Artykuł traktuje o potrzebie nowej kultury mobilności w mieście i o roli ośrodków uniwersyteckich w kształtowaniu pożądanych społecznych postaw transportowych. Autorka opisuje działania na rzecz zarządzania aktywną mobilnością podejmowane na Politechnice Gdańskiej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2012
2011
 • Presja demograficzna – wyzwanie czy porażka
  Publikacja

  Trwający od 1990 roku dynamiczny rozwój polskiego szkolnictwa wyższego był wynikiem przemian ustrojowych oraz utrzymującego się niemal piętnaście lat wyżu demograficznego. Rozpoczęcie procesu umasowienia szkolnictwa wyższego w Polsce było zapewne wynikiem nie tylko długotrwałego demograficznego wyżu, ale i zwiększenia aspiracji edukacyjnych Polaków (efektem czego był również rosnący odsetek osób zdających egzamin maturalny)....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wizualizacje w nauczaniu matematyki
  Publikacja

  Cały czas aktualizowana wiedza jest niezbędnym czynnikiem, który pozwala na poruszanie się we współczesnym świecie. Tylko nowoczesna edukacja jest dzisiaj w stanie zapewnić awans cywilizacyjny młodzieży. Jak widać, dostęp do mediów i właściwe stosowanie nowych technologii są niezwykle istotne nie tylko ze względu na wykorzystanie ich w procesie podnoszenia jakości i uatrakcyjniania kształcenia. Studenci nie mający możliwości...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • XXXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej
  Publikacja

  Przedstawiono przebieg i zakres programowy XXXIV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, zorganizowanej przez Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2010
 • 35 lat minęło
  Publikacja

  Przedstawiono przebieg zjazdu absolwentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdańskiej, studiujących w latach 1969-1974. Zacytowano wspomnienia kolegów z lat studiów i z okresu aktywności zawodowej

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jakość i efekty kształcenia, a kolejne etapy procesu Bolońskiego
  Publikacja

  Kraje uczestniczące w procesie bolońskim od lat poszukują fundamentalnych wartości i dobrych praktyk związanych z jakością kształcenia. Zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym nie jest problemem wyłącznie europejskim. Na całym świecie obserwuje się coraz większe zainteresowanie tą tematyką, co jest odzwierciedleniem zarówno gwałtownego rozwoju szkolnictwa wyższego, jak i związanych z nim kosztów jakimi obciążone jest z tego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 – kilka faktów o matematyce dla wszystkich
  Publikacja

  W roku 2010 zmieniła się struktura matury – po dwudziestu pięciu latach matematyka ponownie jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminie. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzyści musieli zdać (czyli otrzymać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów). Średni wynik egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym wynosi 58,5%, a na poziomie rozszerzonym 49,3%. Sprawdzający egzamin („Matematyka” 8/2010) skarżyli się na...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Profesor Mieczysław Feld uhonorowany Srebrnym Medalem Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
  Publikacja

  Omówiono uroczystość nadania profesorowi Mieczysławowi Feldowi Srebrnego Medalu za zasługi dla Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.. Uroczystośc miała miejsce 28 maja 2010 roku podczas cyklicznego seminarium niemiecko-polskiego w Berlinie

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2009
 • Dyskalkulia – „szansa" czy problem przyszłorocznych maturzystów
  Publikacja

  Coraz częściej mówi się o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania (dysleksja), poprawnej pisowni (dysortografia) i dbaniu o właściwy poziom graficzny pisma (dysgrafia). Określenie specyficzne wskazuje na wąski zakres trudności w uczeniu się i ich szczególny charakter. Według prowadzonych badań ocenia się, że specyficzne trudności w nauce dotyczą 10–15% populacji wszystkich uczniów (w międzynarodowej klasyfikacji chorób...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matura 2010 – podstawowe wymagania egzaminacyjne z matematyki
  Publikacja

  Część ekspertów ostrzega, że w 2010 roku matura z matematyki może zakończyć się prawdziwym pogromem zdających – szczególnie w technikach i liceach profilowanych. Eksperci PISA (Programme for International Student Assessment – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD, którego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia, w celu poprawy jakości nauczania i organizacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pokolenie globalne, czyli otwieranie się na nowe możliwości
  Publikacja

  - Pismo PG - 2009

  W roku 1998 kanadyjski badacz Internetu Don Tapscott ogłosił narodziny Pokolenia Sieci, dla którego podłączony do Internetu komputer jest naturalnym środowiskiem życia. Obecne pokolenie młodzieży, zwane globalnym, jest bardziej tolerancyjne wobec różnorodności niż generacja ich poprzedników. Dzisiejsza młodzież wymaga innego podejścia do nauczania niż kiedyś. Obecnie czynnikiem sukcesu staje się umiejętność przyswajania informacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rekrutacja na studia – zachęcanie i stawianie wymagań
  Publikacja

  Rekrutacja i utrzymanie na uczelni studentów, zwłaszcza tych dobrych, stanowi dziś dla wielu szkół wyższych wyzwanie nie mniejsze niż zagadnienia związane ze wzrostem poziomu naukowego nauczycieli akademickich czy kreowaniem pozytywnego wizerunku uczelni. Problemy z naborem urastają do rangi zagadnienia o znaczeniu strategicznym dla rozwoju szkół. Uczelnie chcą zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność na rynku edukacyjnym,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola polityki edukacyjnej uczelni w gospodarczym i kulturowym rozwoju społeczeństwa
  Publikacja

  Polskie szkolnictwo wyższe przechodzi okres zasadniczych zmian organizacyjnych i programowych. Zmiany te podyktowane są nie tylko udziałem Polski w procesie bolońskim, ale i przemianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie. Przyczynia się do tego obecny kryzys, pokazujący, jak bardzo nieefektywne były funkcjonujące instytucje finansowe i kreowana przez nie aktywność gospodarcza. Ekonomia i zachowanie – nazwijmy to „płynności finansowej”...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Stowarzyszenie "Polonia Technica" w USA
  Publikacja

  Przedstawiono historię Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich "Polonia Technica" w USA oraz jego związki z Politechniką Gdańską

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Tadeusz Sendzimir. Śladami wybitnego mechanika wynalazcy
  Publikacja

  Przedstawiono życiorys i dokonania zawodowe Tadeusza Sendzimira, wybitnego polskiego inżyniera technologa.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Walery Starczewski. Śladami założyciela Korporacji Akademickiej Helania
  Publikacja

  Przedstawiono życiorys i dokonania inżyniera Walerego Starczewskiego, absolwenta Politechniki Gdańskiej z roku 1926 i założyciela Korporacji Akademickiej "Helania" w Gdańsku oraz działacza Stowarzyszenia "Polonia Technica" w USA

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w kształceniu studentów na pierwszym roku studiów
  Publikacja

  Na ogół plany związane z wykorzystaniem Internetu i technik informatycznych na wyższych uczelniach obejmują wszystkich studentów, nie skupiając uwagi na specyficznych potrzebach i możliwościach studentów pierwszego roku studiów. Tymczasem to właśnie kandydaci w czasie wyboru uczelni jako pierwsi oceniają infrastrukturę technologiczną kampusu. Możliwość interaktywnego udziału w wirtualnym życiu uczelni i ciągły dostęp do Internetu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Z historii pewnej pomorskiej kolejki powiatowej
  Publikacja

  Przedstawiono, skrótowo, uruchamianie dróg kolejowych na świecie i historię kolejki kursującej na trasie Wąbrzeźno Miasto- Wąbrzeźno, uruchomionej 1 kwietnia 1898 roku

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2008
 • E-learning - prawdziwa czy fikcyjna koncepcja edukacyjnego rozwoju uczelni
  Publikacja

  Nie można zaprzeczyć, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych oraz Internetu pozwala na dodanie istotnych, z punku widzenia dydaktyki, komponentów edukacyjnych tworzących kompetencje i umiejętności zawodowe, a także te czysto akademickie. Trzeba rozważyć, czy wszystkie strony procesu dydaktycznego na uczelni są przygotowane do e−learningu. Oczywistym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej bazy sprzętowej i przygotowanej kadry...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 187 razy