Pismo PG - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pismo PG

ISSN:

1429-4494

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 0 Czasopisma niepunktowane
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 0 Czasopisma niepunktowane
2023 0 Czasopisma niepunktowane
2022 0 Czasopisma niepunktowane
2021 0 Czasopisma niepunktowane
2020 0 Czasopisma niepunktowane
2019 0 Czasopisma niepunktowane
2012 0 C
2011 0 C

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 261

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2024
 • Biuro Młodych Naukowców – z myślą o młodych naukowcach PG
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2024

  Biuro Młodych Naukowców to jednostka administracji centralnej powstała w lutym 2024 r. z myślą o szerokim wsparciu młodych naukowców Politechniki Gdańskiej. Do zadań Biura należą m.in.: inicjowanie i prowadzenie szeroko rozumianych działań na rzecz młodych naukowców, wsparcie Zespołu Młodych Naukowców, ale także koordynowanie działań zaplanowanych w Strategii HR4R PG oraz innych związanych z utrzymaniem przez Uczelnię wyróżnienia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Edu Inspiracje WZiE: Czy mikrokwalifikacje i cyfrowe odznaki zmienią oblicze edukacji?
  Publikacja

  Mikrokwalifikacje nazywane również mikropoświadczeniami (micro- -credentials), mówiąc prostymi słowami, są cyfrowymi certyfikatami potwierdzającymi uzyskanie umiejętności, wiedzy lub kompetencji. To dowody ukończenia mniejszych (niż określają np. dyplomy uniwersyteckie) form edukacyjnych takich jak kursy e-learningowe, warsztaty lub szkolenia. Pozwalają też szybko pokazać to, co umiemy, i przedstawić w postaci atrakcyjnego cyfrowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - nawigacja mobilna w miastach

  Dynamiczny rozwój technologii ICT i miniaturyzacja komponentów elektronicznych doprowadziły do sytuacji, w której znaczna część światowego społeczeństwa korzysta z urządzeń mobilnych. Dzięki powszechnemu dostępowi do smartfonów każdy użytkownik może w prosty sposób sprawdzić swoje położenie, niezależnie od tego, gdzie w danej chwili się znajduje. Ponadto sami operatorzy sieci komórkowych oraz dostawcy szeregu serwisów korzystają...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w nowych sytuacjach
  Publikacja

  W kolejnym odcinku serii z Alicją i Bogdanem najpierw ilustrujemy problem dominowania w grafach (kratowych): klasyczny i rzymski. Następnie ilustrujemy znany fakt, że zachłanność nie zawsze się opłaca. Pokażemy mianowicie, że algorytmy zachłanne nie gwarantują uzyskania rozwiązania optymalnego, nawet wówczas gdy problem da się rozwiązać w czasie wielomianowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2023
 • Biblioteka PG w strukturach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (OSB)
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Biblioteka Politechniki Gdańskiej została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (OSB). Proces rozbudowy OSB opiera się na wdrażaniu działającego w chmurze (cloud computing) systemu bibliotecznego Alma (z wyszukiwarką Primo), używanego przez ponad 3 tysiące bibliotek na świecie. Jest to system biblioteczny nowej generacji działający w oparciu o usługę chmurową typu Multitenant SaaS. Oznacza to, że system biblioteczny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Edu Inspiracje WZiE: Active Learning, czyli o mocy aktywnego przetwarzania informacji

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Edu Inspiracje WZiE: Postawione na głowie, czyli słów kilka o odwróconym nauczaniu
  Publikacja

  Odwrócone nauczanie jest znane od dawna, ale jego współczesne zastosowanie datuje się na rok 2012, kiedy pojawiła się publikacja Bergmann’a i Saams. Pilotażowe wdrożenie tej metody zostało zrealizowane dla formie przedmiotu realizowanego w języku angielskim Modelowanie procesów biznesowych, skierowanego do studentów Politechniki Gdańskiej. Wśród zasobów udostępnionych przed zajęciami najczęściej wykorzystywano pliki PDF (zawierające...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Edu Inspiracje WZiE: Sztuczna inteligencja w edukacji. Czy strach ma wielkie oczy?
  Publikacja

  Na dzień dzisiejszy bardzo trudno jest odróżnić treści pisane przez człowieka od tych generowanych przez AI, a najsmutniejsze jest to, że wszyscy, którzy używają pożyczonej inteligencji w nadmiarze, pozbawiają się okazji do uczenia i rozwoju. W rezultacie życie staje się łatwiejsze, ale mądrości jakby ubywa. W artykule dokonano krytycznego przeglądu narzędzi i algorytmów opartych o sztuczną inteligencję wspierający procesy edukacyjne.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Filia Biblioteki Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska – historia i dzień dzisiejszy (1945–2023)
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Księgozbiory dawnych katedr wydziałowych Politechniki Gdańskiej były tworzone jako integralna część warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej. Biblioteka nadal jest warsztatem pracy studenta, dydaktyka i naukowca – taką też rolę spełnia obecnie Filia Biblioteki PG na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Tekst jest próbą ukazania, w jaki sposób księgozbiór z zakresu szeroko pojętej inżynierii lądowej i środowiska był organizowany...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Grafo-mania, czyli rzecz o grafach i algorytmach. Gry chromatyczne na grafach.
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  W minieseju analizujemy grę 2-osobową, polegającą na tym, że Alicja i Bogdan współdziałają by pomalować mapę narysowaną na płaszczyźnie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - ciekawe profesje w branży informatycznej
  Publikacja

  Umiejętność organizowania i przetwarzania informacji jest kluczowym elementem w dzisiejszych czasach. Komputery i inne urządzenia elektroniczne są zaprojektowane tak, aby szybko i efektywnie obsługiwać, przetwarzać i prezentować duże ilości informacji. Jednak nie mogą nic zrobić, dopóki ktoś nie powie im, co mają robić. Celem tego artykułu jest przybliżenie młodym adeptom technologii cyfrowych ciekawych zawodów w branży informatycznej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - strumieniowanie muzyki w sieci
  Publikacja

  Na początku konsumpcja treści multimedialnych, związanych początkowo z sygnałami audio, była możliwa tylko w sposób stacjonarny. Odtwarzacz muzyczny znajdował się w domu, wraz z niezbędnym nośnikiem fizycznym. Alternatywnym sposobem dla jednostki był udział w występie na żywo w sali koncertowej lub zorganizowanie prywatnego koncertu w domu. Podsumowując, efekty audiowizualne były zarezerwowane tylko dla wąskiego grona odbiorców.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - wpływ pandemii na branżę transmisji strumieniowej
  Publikacja

  Trwająca pandemia znacznie ograniczyła mobilność użytkowników. Wiele osób zrezygnowało ze swobodnego przemieszczania się z powodów zdrowotnych, osobistych lub innych. Fakt ten dotyczył zwłaszcza studentów, którzy musieli przejść na kształcenie na odległość. Także wiele zawodów powiązanych z technologiami ICT postanowiło skorzystać ze zdalnych mechanizmów wymiany informacji i komunikacji z klientem. Czynniki te z pewnością dały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - zawód streamer
  Publikacja

  Bezapelacyjnie nowe środki łączności i komunikacji bezprzewodowej oraz mobilne terminale użytkownika zmieniły nie tylko metody dostarczania treści, ale też sposób, w jaki postrzegamy samą informację. Obecnie, dzięki globalnej sieci, ludzie mogą z łatwością konsumować i wymieniać zdigitalizowane dane. Współcześnie większość z nas nie używa już fizycznych dysków do przechowywania plików, robią to za nas platformy chmurowe online.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w nowych sytuacjach
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Powracamy tutaj do zagadki sprzed 4 lat pod tym samym tytułem, którą uzupełniamy nowymi komentarzami i nowymi zagadkami na ten temat. Pozwala to nam zilustrować szerzej zasady działania algorytmu zachłannego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w nowych sytuacjach. 3. Alicja i Bogdan remontują mieszkanie.
  Publikacja

  Poniższe zagadki nawiązują z jednej strony do problemu kafelkowania płaszczyzny, który jest nierozstrzygalny, z drugiej do problemu rozkroju wstęgi, który jest NP-trudny. Jednakże przypadki szczególne, które tu rozważamy, nie są tak trudne i mogą być rozwiązane za pomocą algorytmów działających w czasie wielomianowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w nowych sytuacjach. 4. Alicja i Bogdan w samochodzie.
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Zilustrowano problem przeszukiwania obiektów w nieznanych przestrzeniach na przykładzie jazdy samochodem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w nowych sytuacjach. 5. Alicja kupuje buty.
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Niniejszy miniesej pokazuje, w jaki sposób można efektywnie przeszukiwać uporządkowane tablice 2-wymiarowe oraz, w jaki sposób można radzić sobie (niekiedy) z trudnymi problemami obliczeniowymi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rekordowe liczby pierwsze
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Problem liczb pierwszych ma długą historię sięgającą czasów starożytnych. W śród liczb całkowitych liczby pierwsze grają rolę analogiczną do pierwiastków w chemii.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tam gdzie fikcja spotyka się z rzeczywistością
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Na tyłach budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (tego z zerami i jedynkami na elewacji) mieści się laboratorium odmienne wyglądem od innych laboratoriów politechnicznych. Zajmuje ono sięgającą czwartego piętra czarną sześcienną kostkę dobudowaną 10 lat temu w bezpośrednim sąsiedztwie audytorium, któremu od dwóch lat patronuje doc. Marianna Sankiewicz, przysiadłszy na ławeczce przed jego wejściem. Wydaje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tutoring - dlaczego edukacja spersonalizowana ma sens

  W artykule autorki przedstawiają koncepcję tutoringu akademickiego. Ostatnie lata przyniosły wzmożone zainteresowanie nowymi formami pracy z uczniem. Wielu specjalistów z zakresu edukacji twierdzi, że osiąganie wysokich rezultatów jest możliwe, ale wymaga zindywidualizowanej pracy z drugą osobą. Tutoring wpisuje się właśnie w ten nurt zindywidualizowanej pracy i relacji mistrz - student.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wyróżnienie HR dla PG od Komisji Europejskiej na następne trzy lata
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Artykuł powstał, by poinformować o wyróżnienie HR Excellence in Research, które Komisja Europejska przyznała Politechnice Gdańskiej na kolejne trzy lata - do 2026 r. oraz działaniach podejmowanych w ramach Strategii HR4R PG 2022-2025. Prawo do posługiwania się Logo HR przyznawane jest instytucjom, które działają na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Z działalności polonijnych inżynierów w Austrii
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Przedstawiono pokrótce działalność polonijnych inżynierów w Austrii. Omówiono historię Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, obchodzącego w roku 2022 25-lecie działalności. Scharakteryzowano też inne organizacje polonijne działające obecnie w Austrii oraz działalność wybranych osób - Polaków i osób polskiego pochodzenia.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zespół Młodych Naukowców i bariery na PG
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2023

  Artykuł powstał, by zapoznać społeczność PG z "Zespołem monitorującym warunki rozwoju i badań prowadzonych przez młodych naukowców na PG" oraz jego aktywnością. Członkowie Zespołu działają w imieniu ponad 900 młodych badaczy PG. Są zaangażowani w realizację zadań w projekcie IDUB, m.in. związanych z zarządzaniem aktywnością młodych badaczy i rozwiązywaniem konfliktów interesów powstających między młodymi naukowcami a ich otoczeniem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2022
Rok 2021

wyświetlono 3814 razy