Polimery - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polimery

ISSN:

0032-2725

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego

Dyscypliny:

 • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 15 A
2017 15 A
2016 15 A
2015 15 A
2014 15 A
2013 15 A
2012 10 B
2011 10 B
2010 27 A
2009 27 A
2008 27 A

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
2019 1.7
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2019 1.7
2018 1.4
2017 1.2
2016 1.2
2015 1
2014 0.9
2013 0.7
2012 0.8
2011 1

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 53

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2020
2019
2018
2016
 • Cross-linked epoxy-isocyanate blends containing Epidian-6 modified by glycols
  Publikacja

  - Polimery - 2016

  Polymeric films of cross-linked structure may be formed using epoxy-isocyanate blends composed of Epidian-5 epoxy resin, 4,4’-diphenylmethanediisocyanate (MDI), Z-1 polyamine hardener and Epidian-6 epoxy resin modified by glycols. The effect of the component natures and ratio, process temperature and time on the gel-fraction content, as well as film hardness, was examined. The chemistry of the film forming process was determined...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Synthesis and properties of carboxy derivative of Epidian 6 monomethacrylate (in English)
  Publikacja

  - Polimery - 2016

  We present the synthesis of an oligomer with carboxy and methacrylic groups based on Epidian 6. The effect of the catalyst nature and amount, solvent nature and process temperature on the rate of the reaction between Epidian6 monomethacrylate and adipic acid was examined at 313, 323 and 333 K in the presence of 4-dimethylaminopyridine, 1,4-diazobicyclo[2.2.2]octane, and benzyltriammonium chloride. The synthesized oligomer was characterized...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
 • Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. I. Środki glikolizujące i katalizatory
  Publikacja

  W artykule przeglądowym omówiono glikolizę, która jest jednym z najważniejszych procesów chemicznych, mogącym znaleźć zastosowanie w recyklingu surowcowym odpadowych poliuretanów. We wstępie przedstawiono reakcje transestryfikacji wiązań uretanowych i mocznikowych. Omówiono ważniejsze reakcje zachodzące podczas złożonego procesu glikolizy, w wyniku których otrzymujemy mieszaninę produktów zawierającą poliole, związki o budowie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. II. Oczyszczanie oraz wykorzystanie glikolizatów
  Publikacja

  Na podstawie literatury przedstawiono sposoby oczyszczania produktów glikolizy odpadów poliuretanowych w celu ich ponownego wykorzystania w syntezie poliuretanów (PUR). Metody te obejmują ekstrakcję, destylację oraz usuwanie grup aminowych (szkodliwych w dalszymprocesie otrzymywania PUR) za pomocą np. tlenków alkilenowych, eterów glicydolowych lub cyklicznych węglanów. Opisano metody badań glikolizatów i produktów dekompozycji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2006
2003

wyświetlono 757 razy