Polimery - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polimery

ISSN:

0032-2725

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego

Dyscypliny:

 • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 15 A
2017 15 A
2016 15 A
2015 15 A
2014 15 A
2013 15 A
2012 10 B
2011 10 B
2010 27 A

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 3.5
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 3.5
2021 2.9
2020 2.3
2019 1.7
2018 1.4
2017 1.2
2016 1.2
2015 1
2014 0.9
2013 0.7
2012 0.8
2011 1

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 54

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2022
 • Enhanced aging resistance of poly(ε-caprolactone)/brewers’ spent grain composites
  Publikacja

  - Polimery - Rok 2022

  The presented paper investigated the influence of brewers’ spent grain (BSG) extrusion pa-rameters on the photo-oxidative resistance of poly(ε-caprolactone)-based wood polymer composites. Filler samples characterized by the higher melanoidin content were more efficient in hindering of poly-mer degradation, inhibiting the decomposition of the polymer amorphous phase. As aresult, deteriora-tion of mechanical performance was limited,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2016
 • Cross-linked epoxy-isocyanate blends containing Epidian-6 modified by glycols
  Publikacja
  • M. Bratychak
  • O. Ivashkiv
  • P. Bruzdziak
  • J. Namiesnik
  • O. Shyshchak
  • P. Bruździak

  - Polimery - Rok 2016

  Polymeric films of cross-linked structure may be formed using epoxy-isocyanate blends composed of Epidian-5 epoxy resin, 4,4’-diphenylmethanediisocyanate (MDI), Z-1 polyamine hardener and Epidian-6 epoxy resin modified by glycols. The effect of the component natures and ratio, process temperature and time on the gel-fraction content, as well as film hardness, was examined. The chemistry of the film forming process was determined...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Synthesis and properties of carboxy derivative of Epidian 6 monomethacrylate (in English)
  Publikacja

  - Polimery - Rok 2016

  We present the synthesis of an oligomer with carboxy and methacrylic groups based on Epidian 6. The effect of the catalyst nature and amount, solvent nature and process temperature on the rate of the reaction between Epidian6 monomethacrylate and adipic acid was examined at 313, 323 and 333 K in the presence of 4-dimethylaminopyridine, 1,4-diazobicyclo[2.2.2]octane, and benzyltriammonium chloride. The synthesized oligomer was characterized...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
 • Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. I. Środki glikolizujące i katalizatory
  Publikacja

  - Polimery - Rok 2007

  W artykule przeglądowym omówiono glikolizę, która jest jednym z najważniejszych procesów chemicznych, mogącym znaleźć zastosowanie w recyklingu surowcowym odpadowych poliuretanów. We wstępie przedstawiono reakcje transestryfikacji wiązań uretanowych i mocznikowych. Omówiono ważniejsze reakcje zachodzące podczas złożonego procesu glikolizy, w wyniku których otrzymujemy mieszaninę produktów zawierającą poliole, związki o budowie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. II. Oczyszczanie oraz wykorzystanie glikolizatów
  Publikacja

  - Polimery - Rok 2007

  Na podstawie literatury przedstawiono sposoby oczyszczania produktów glikolizy odpadów poliuretanowych w celu ich ponownego wykorzystania w syntezie poliuretanów (PUR). Metody te obejmują ekstrakcję, destylację oraz usuwanie grup aminowych (szkodliwych w dalszymprocesie otrzymywania PUR) za pomocą np. tlenków alkilenowych, eterów glicydolowych lub cyklicznych węglanów. Opisano metody badań glikolizatów i produktów dekompozycji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2006
Rok 2003

wyświetlono 1828 razy