Postępy Biochemii - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Postępy Biochemii

ISSN:

0032-5422

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Dyscypliny:

 • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki o kulturze fizycznej (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 8 B
2017 8 B
2016 5 B
2015 5 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
2019 0.8
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2019 0.8
2018 0.5
2017 0.6
2016 0.7
2015 0.7
2014 0.5
2013 0.6
2012 0.6
2011 0.5

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-SA 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Typ licencji podany przy artykułach.

Filtry

wszystkich: 10

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Czasopism

2011
2010
 • Termodynamiczne aspekty oddziaływania niskocząsteczkowych ligandów z DNA
  Publikacja

  Kwasy nukleinowe są celem biologicznym dla wielu antybiotyków oraz leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Dlatego podczas tworzenia nowych farmaceutyków ważna jest dokładna wiedza na temat sposobu wiązania się leku do DNA.Oddziaływanie ligand-DNA można podzielić na dwie grupy: 1. wiązanie kowalencyjne, które często prowadzi do utworzenie trwałych wiązań pomiędzy nićmi DNA, 2. fizykochemiczne wiązanie, które może być podzielone...

2009
 • Benzonaza(R): możliwości praktycznych zastosowań.

  Benzonaza znajduje zastosowanie w efektywnym obniżaniu lepkości i usuwaniu kwasów nukleinowych z roztworów białkowych. Zbadano w praktyce jej możliwości aplikacyjne w oczyszczaniu białek rekombinantowych wiążących jednoniciowe DNA (ang. SSB - single stranded DNA binding protein).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Izoenzymy cytochromu P450 w metabolizmie związków endo- i egzogennych.
  Publikacja

  - Postępy Biochemii - 2009

  Cytochromy P450 (CYP) należą do enzymatycznych białek hemowych występujących we wszystkich organizmach żywych. W komórkach eukariotycznych katalizują biosyntezę związków endogennych, głównie lipidów i ich pochodnych, ale także metabolizm ksenobiotyków, w tym leków. W reakcjach tych substraty ulegają C-oksydacji (hydroksylacja, epoksydacja, peroksydacja), N-oksydacji, S-oksydacji oraz oksydacyjnej O-, S-, i N-dealkilacji. W konsekwencji...

 • Reduktaza NADPH:cytochrom P450 - nie tylko partner cytochromu P450.
  Publikacja

  - Postępy Biochemii - 2009

  Reduktaza NADPH:cytochrom P450 (CPR) zlokalizowana w siateczce śródplazmatycznej większości komórek eukariotycznych jest przedstawicielem rodziny reduktaz diflawinowych. Białko CPR składa się z trzech domen. Jedna z nich, na C-końcu, wiąże cząsteczkę FAD i NADPH, druga, na N-końcu, cząsteczkę FMN, trzecia jest domeną regulacyjną. Enzym ten posiada zdolność jednoczesnego przyjmowania dwóch równoważników jonu hydroniowego z NADPH...

 • Rola polimorfizmu i zróżnicowanej ekspresji genów cytochromu P450 w metabolizmie ksenobiotyków.
  Publikacja

  - Postępy Biochemii - 2009

  Zdolność do metabolizmu ksenobiotyków przez cytochromy P450 (CYP) określona jest przez polimorfizm i poziom ekspresji genów tych białek. Najwięcej, 40 odmian polimorficznych o zróżnicowanej aktywności enzymatycznej, poznano dla CYP2D6, natomiast tylko dwie w przypadku CYP2C9, których obecność powoduje zahamowanie metabolizmu wielu leków. Z kolei polimorfizm genu CYP3A4 nie miał istotnego wpływu na aktywność metaboliczną jego produktu...

2008
 • Oporność wielolekowa grzybów

  Oporność grzybów patogennych na naturalne oraz syntetyczne chemoterapeutyki staje się coraz większym wyzwaniem współczesnej terapii. W klinikach pojawiają się z narastającą częstotliwością patogenne drożdżaki i grzyby filamentujące, oporne na większośćstosowanych leków. Spośród wielu typów oporności grzybów najgroźniejszym wydaje się oporność wielolekowa. Wśród mechanizmów, które leżą u podstaw tej oporności, za najważniejszy należy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2007
 • Tuftsin - new analogues and properties
  Publikacja

  - Postępy Biochemii - 2007

  Tuftsyna zbudowana z czterech reszt aminokwasowych (TKPR), jest najmniejszym endogennym immunomodulatorem występującym w naturze we krwi człowieka i innych ssaków. Została wyizolowana w 1970 roku na Uniwersytecie Tufts w Bostonie (USA) przez Najjara i Nishioka. Wykazuje ona działanie nie tylko immunostymulujące, ale również przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe oraz przeciwgrzybicze. W artykule opisano nowe właściwości...

2002

wyświetlono 950 razy