Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

ISSN:

2080-1653

eISSN:

2449-903X

Wydawca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dyscypliny:

  • Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 7 B
2011 7 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://prace-kgp.up.krakow.pl/access otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
repozytorium instytucjonalne
repozytorium publikacji naukowych
strona domowa autora
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://prace-kgp.up.krakow.pl/zasady_etyczne otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Autor może zostać poproszony o udostępnienie danych badawczych.

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2019
Rok 2018
  • Usługi ośrodków podregionalnych w Polsce

    Ośrodki podregionalne definiowane są jako miasta, w których skoncentrowane są takie usługi, które w Polsce mogą być w kilku miastach województwa, ale nie w każdym mieście powiatowym. Usługi zawsze miały tendencję do koncentracji, tworząc ośrodki różnych poziomów w hierarchicznej sieci osadniczej. Celem prezentowanych badań było: (1) określenie usług typowych dla poziomu podregionalnego; (2) rozpoznanie koncentracji tych usług,...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016

wyświetlono 409 razy