Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Z Dziejów Prawa - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Z Dziejów Prawa

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-SA 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kolegium_wydawnicze-uchwala_nr5-zalacznik1-zasady_funkcjonowania_czasopism.pdf otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
http://www.bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20200301.pdf otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

wyświetlono 6 razy