Prakseologia - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prakseologia

ISSN:

0079-4872

Dyscypliny:

 • Filozofia (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • Nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 13 C
2017 13 C
2016 13 B
2015 13 B
2014 10 C
2013 10 C
2012 10 C
2011 10 C
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
2019 0.1
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2019 0.1
2018 0.1
2017 0
2015 0.1
2014 0.2
2013 0

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 6

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Czasopism

2016
 • Filozofia Polska szuka swojego miejsca.
  Publikacja

  Tekst poświęcony jest sytuacji w filozofii a w filozofii polskiej w szczególności w kontekście krytycznej analizy pracy Filozofia 2.0. Paradygmaty i strategie. Punktem wyjścia rozważań jest z jednej strony filozoficzna diagnoza współczesności (analizującą jej ukierunkowanie na konsumpcję i działania instrumentalne, unieważniające refleksyjność) zwłaszcza w jej polskich uwarunkowaniach a celem analiza rozlicznych diagnoz, jakie...

2008
 • Pola nadużyć w działaniach public relations
  Publikacja

  artykuł przedstawia i analizuje najczęściej występujące dylematy etyczne specjalisty public relations, stara się nakreślić obszary, w których tych dylematów jest najwięcej i uzasadnia, dlaczego postępowanie zgodne z najwyższymi standardami w tej dziedzinie jest nie tylko gwarantem jej istnienia, ale i w kontekście szerszym - pomyślności społeczeństwa, w którym te działania są prowadzone.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2003
 • Etyczne aspekty zaufania.
  Publikacja

  Artykuł analizuje komponenty składające się na fenomen zaufania, ze szczególnym uwzględnieniem sfery etycznej.

 • Zaufanie w detalicznych transakcjach internetowych
  Publikacja

  Autor wprowadza rozróżnienie pomiędzy zaufaniem w relacji interpersonalnej (RI) i nieinterpersonalnej (RN). Odwołując się do analizy Dylematu Więźnia w teorii gier i przywołując teorię kooperacji B. Williamsa, autor pokazuje, że logiczna struktura zaufania powinna zostać uzupełniona przez nieegoistyczne mikro-motywacje. W detalicznym handlu elektronicznym istnieją dwie przeciwstawne tendencje: człowiek i technika. Technologia powoduje...

2002
 • "Etyczna firma" i odpowiedzialność korporacyjna
  Publikacja

  W artykule przeprowadzona analiza podstawowych stanowisk w kwestii odpowiedzialności firmy i ich filozoficznych uzasadnień. Naświetlone zagadnienie korporacji jako instancji moralnej.

 • Odpowiedzialność w biznesie elektronicznym
  Publikacja

  Etyczny imperatyw odpowiedzialności jest szczególnie doniosły w epoce informatycznych technologii. W globalnej wiosce każdy może upowszechnić dowolną treść w internecie i każdy może dokonać transakcji na całym świecie. W tym kontekście takie problemy, jak spamming, cracking, dystrybucja pornografii i nielegalnych dóbr, rozpowszechnianie wirusów stanowi nowe wyzwanie dla filozoficznej refleksji.

wyświetlono 374 razy