Problemy Zarządzania - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy Zarządzania

ISSN:

1644-9584

eISSN:

2300-8792

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski

Dyscypliny:

 • Nauki o kulturze fizycznej (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki socjologiczne (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2020 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI. Autor zachowuje prawa do opublikowanego materiału.

Filtry

wszystkich: 21

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2018
2017
2016
2015
2014
2013
 • Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w usługach ubezpieczeniowych. Zidentyfikowano w tym celu podstawowe oczekiwania interesariuszy oraz najważniejsze obszary zastosowania CSR w instytucjach ubezpieczeniowych. Zaprezentowano również podstawowy związek pomiędzy działaniami społecznie odpowiedzialnymi realizowanymi przez instytucje ubezpieczeniowe a ich wizerunkiem. Na podstawie...

2012
 • Usługi on-line w kontekście mobilnym - jakościowe badanie obserwacyjne

  Artykuł przedstawia wyniki badania obserwacyjnego, majacego na celu zidentyfikowanie czynników kształtujących u użytkowników chęć skorzystania z usług on-line za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon, tablet lub laptop. Przeprowadzono badania obserwacyjne, w których użytkownicy (7 osób) przez 14 dni notowali swoją aktywność w zakresie korzystania z usług on-line z dostępnych urządzeń w powiązaniu z czynnikami uznawanymi...

2011
2009
 • Pomiar efektywności działalności badawczej jednostek organizacyjnych wydziału

  Instytucje edukacji wyższej zobowiązane są do prowadzenia działalności badawczej. Celem tego artykułu jest zbadanie efektywności badań wydziału oraz zależności między wyjściami z badań i różnymi miernikami wejść. Wykorzystując dane z 12 jednostek organizacyjnych wybranego wydziału zbudowano model wykorzystując metodę DEA. Wyniki analizy zostały wykorzystane do sformułowania wskazówek dla władz wydziału, które mogą wspomagać proces...

 • Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym

  W artykule jest analizowana problematyka zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym jako filiach zagranicznych korporacji transnarodowych (KTN). Celem opracowania jest zidentyfikowanie potencjalnych obszarów problemów w zarządzaniu międzykulturowym występujących w filiach zagranicznych, ich przyczyn i skutków oraz mechanizmów wykorzystywanych przez KTN w kierunku przezwyciężania barier. W artykule...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 229 razy